Brugse Radio

Stad Brugge ontvangt schadevergoeding voor gebrekkige restauratie Gruuthusepaleis

De stad Brugge heeft recht op een schadevergoeding van 55.000 euro na gebrekkige restauratiewerken aan het Gruuthusepaleis. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg beslist.

Brugse Keppe

Brugse Keppe