Brugse Radio

Financiële ondersteuning voor jeugdwerk

Het college van burgemeester en schepenen besliste, op voorstel van de Brugse Jeugddienst, om jeugdbewegingen, jongerenbewegingen, ateliers, experimenteel jeugdwerk, gespecialiseerde jeugdverenigingen, jeugdhuizen een extra coronacompensatie te geven uit het noodfonds. Er zal een bedrag van gemiddeld 750 euro per vereniging worden overgemaakt. Het totale bedrag dat ter beschikking is, bedraagt 84184,69 euro.

Bron: Het Nieuwsblad

Brugse Keppe

Brugse Keppe