Brugse Radio

Werken in Brugges leukste wandelstraatje afgerond

De werken in de Sint-Amandstraat van Brugge zijn vanavond af. “Net op tijd voor de dag waar iedereen naar uitziet”, zegt Van Volcem Mercedes. De knusse wandelstraat (een van de weinige wandelstraten) in het hart van de stad zit volledig in het nieuw. Het bestaande slechte wegdek met stukken asfalt die er heel onaantrekkelijk bij lag werd in 2021 aangepakt. “Omdat het een populaire straat is met veel terrassen en horecazaken werd deze straat steeds uitgesteld. In 2020 pakten we de Breydelstraat aan en de Garre en de Blinde Ezelstraat en in de winter van 2021 werd de Sint-Amandstraat aangepakt. De aanpak van de straat werd reeds lang beloofd, maar dergelijke werken zijn niet populair maar moeten eens gebeuren”, zegt Van Volcem. Totale kostprijs van de werken bedraagt 85.000 euro.
Fasering niet zonder slag of stoot
Op 4 januari 2021 zijn de werken gestart door de openbare nutsmaatschappijen. De werken werden in twee fases uitgevoerd. In fase 1 werden de bestaande leidingen door de nutsmaatschappijen aangepast. Deze voorbereiding wordt ook vaak onderschat omdat men vaak op verrassingen onder de grond stoot. Zo werd op het plein ook een kapel gevonden met een grafzerk toen men een drinkwaterfontein wou aansluiten. De werken dienden stilgelegd om de archeologen hun werk te kunnen laten doen. Zo schuifden de werken op. De werken hadden moeten klaar zijn op 9 april. Doordat er drie weken vertraging ontstond door de archeologievondst en een week de werken stil lagen door het bouwverlof in de Paasvakantie, zijn de werken een maand later af. In fase 2 de herbestrating vanaf de Korte Zilverstraat tot aan de Markt.

“Het was een gehele coördinatie. Er werd even gevreesd dat 8 mei niet zou gehaald worden. Maar de stad stelde alles in het werk om dit mogelijk te maken”, zegt Van Volcem. De aannemers waren bijzonder constructief en de laatste week liet men nog een ploeg komen van een ander werf. Er werd ook op twee zaterdagen doorgewerkt (wat uitzonderlijk is). Het resultaat mag gezien worden. De straat is af, de laatste kasseien worden vandaag nog gelegd. De kasseien zijn in waaiervorm op het plein met witte marmeren stenen en dat is geen sinecure en vakmanschap.

Terrasjes in het pittoresk straatje met mooie bomen
Het einde van de werken valt perfect samen met de heropening van de terrassen. “Zaterdag kunnen we eindelijk terug genieten van de Brugse terrassen. De heropening wordt in de Sint-Amandsstraat extra bijzonder. We konden geen betere timing wensen. Met een volledig nieuwe straat kunnen de terrassen uitgestald worden en de horecazaken hun klanten verwelkomen”, zegt schepen Van Volcem. “De straat is uniek in de binnenstad want in het straatje staan ook mooie hoge bomen. Belangrijk ook in dagen waarin het heel warm is. De nieuwe kasseien in patroon, de bomen en het vernieuwde meubilair geven de straat alle glorie”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

De hernieuwingswerken gingen gepaard met een aantal aanpassingen. De fietsenstallingen rond de boom maken plaats voor fietsnietjes. De bestaande metalen banken werden vervangen door drie typisch Brugse zitbanken met zwanenhals. Ook aan extra groen is gedacht. “De huidige boomroosters werden verwijderd en vervangen door plantvakken. Met deze aanpassing kan het regenwater voldoende in de bodem sijpelen. Ook een drinkwaterfontein werd aan het vernieuwde straat toegevoegd”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

(Mario De Wilde)

Brugse Keppe

Brugse Keppe