Brugse Radio

50 jaar Stedelijke Adviesraad van Senioren

In de stijlvol aangeklede bovenzaal van de Brugse Stadshallen vierde de Stedelijke Adviesraad van Senioren (SAR) op 14 oktober 2021 haar vijftigjarig bestaan. Het is een merkwaardig gebeuren dat een adviesraad gedurende een halve eeuw haar opdracht kan waarmaken.

Deze bijzondere verjaardag werd met veel enthousiasme en met tal van geslaagde acties en initiatieven duidelijk gemaakt tijdens een geanimeerd panelgesprek met twee ere-schepenen die voordien onder meer het Seniorenbeleid onder hun bevoegdheden hadden, meerbepaald Lieve Mus en Martine Matthys. Rik Sagaert, de vorige voorzitter van de SAR, blikte ook met grote tevredenheid terug op de vele realisaties en interventies van de SAR gedurende de meer dan tien jaren dat hij met veel inzet deze adviesraad kon voorzitten. We konden ook luisteren naar enkele wijze raadgevingen van Geert Rosseel, actief lid van de SAR en van Michel De Wit, regionale beleidsmedewerker Ouderenbeleidsparticipatie bij de Vlaamse Overheid, om de toekomstige werking van de SAR verder te optimaliseren. Het geheel werd met veel deskundigheid aan elkaar gepraat door Willy Debecq.

Gastspreker de Jul Geeroms, voorzitter van de VLORA, schetste in een boeiend referaat de meerwaarde en de inbreng van senioren in de uitbouw van onze samenleving. Een samenleving waar, niet alleen omwille van het groeiend aantal senioren maar zeker ook omwille van hun rijke levenservaring, zij actief kunnen en willen participeren aan het beleid.

Schepen van Welzijn Pieter Marechal, ook verantwoordelijk voor het Seniorenbeleid, onderstreept dit: “Met heel veel zin wil ik me verder inzetten om samen met de SAR het Seniorenbeleid in de Stad verder te behartigen. De SAR is goed bezig. Er is een positieve samenwerking over de ideologische grenzen heen, de SAR kan terugvallen op een groep noeste vrijwilligers die steeds paraat staan. De SAR biedt bovendien een luisterend oor aan zijn leden, en dit zowel in de Algemene Vergadering, als in de werkgroep en uiteraard ook buiten de vaste overlegmomenten.” Ook burgemeester Dirk De fauw sluit zich daar graag bij aan: “Ik wens de SAR een hartelijke proficiat met deze verjaardag en feliciteer de organisatie graag met wat zij gedurende die vijftig jaar gerealiseerd hebben. Ik heb de ambitie om verder sterk in te zetten op de samenwerking tussen de Stad en de SAR.”

Tussendoor zorgde Ishtar voor de meer dan gesmaakte muzikale omkadering.

Een tevreden voorzitter Jan Vandecasteele dankte tot slot de ruim honderd aanwezigen, hij bedankte alle medewerkers en gaf reeds aan dat de SAR in de nabije toekomst een overleg zal plannen om haar werking verder uit te bouwen. Tijdens een feestelijke receptie, aangeboden door de Stad, was er nog tijd voor ontmoeting en napraten. Het was een geslaagde viering.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe