Brugse Radio

Archeologisch bodemonderzoek in Sint-Pieters

Brugge zet sterk in op de klimaatdoelstellingen, en de werken die daarbij komen kijken leveren soms mogelijkheden voor archeologisch onderzoek.

Zo zag je de voorbije week de mensen van Aardewerk (de cel archeologisch onderzoek van Raakvlak) aan het werk op Sint-Pieters. Door de geplande werken aan de uitbouw van het ‘Nieuw Brugs Warmtenet’ (dat de restwarmte van de afvalverbranding van IVBO gebruikt om onder andere AZ Sint-Jan en de gevangenis van warmte te voorzien) vinden er over een traject van ongeveer 6 kilometer bodemwerken plaats. Concreet wordt de centrale leiding van het warmtenet na bijna 40 jaar wordt vervangen en uitgebreid in de richting van het stadscentrum.

Schepen van cultuur Nico Blontrock: ‘Zulke werken vormen een uitgelezen kans voor onze archeologen om te kijken wat de Brugse ondergrond ons kan leren over het verleden van onze stad. We hebben de voorbije jaren gezien dat er heel veel schatten in de bodem zitten, maar die worden bij dit vooronderzoek niet onmiddellijk verwacht. Wat hier wel heel leerzaam is, is de studie van het ‘bodemarchief’. Hierbij gaat het vooral om de vraag of de bodem intact is of verstoord – door eerdere werken bijvoorbeeld. Mocht uit dit landschappelijk booronderzoek blijken dat bepaalde plaatsen interessant zijn, zullen we deze nog verder onderzoeken, bijvoorbeeld met een aantal kleine proefsleuven. Maar zo ver zijn we nog niet.’

Historisch-cartografisch onderzoek toont dat het gebied sinds de middeleeuwen in landbouwgebied ligt, voordien werd het hele gebied ingenomen door de Blankenbergse geul (grote getijdengeul die Brugge met de zee verbond en pas verzandde in de loop van de 9e eeuw). Bovendien zijn reeds heel wat verstoringen gekend binnen het onderzoeksterrein. Toch bestaat er altijd een kans op de aantasting van het archeologisch erfgoed en is het landschappelijke verhaal zeer boeiend. Een archeologisch vooronderzoek is dan ook aangewezen.

Foto@Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe