Brugse Radio

Attentiecheques ook voor Middelkerks brandweerkorps

Ongeacht de coronamaatregelen bleven de 34 actieve brandweerkorpsen van ons land paraat voor brandbestrijding en andere hulp bij spoedgevallen. Ook in Middelkerke staan tientallen vrijwillige brandweerlieden dag en nacht klaar om noodgevallen op te lossen. Als blijk van dank voor hun permanente inzet en ter gelegenheid van de ‘Internationale Dag van de Brandweer’ overhandigde burgemeester Jean-Marie Dedecker een ‘attentiecheque’ van Hulpverleningszone 1 aan het Middelkerkse brandweerkorps.

Extra waakzaamheid door coronamaatregelen

Postverantwoordelijke Frank Ureel nam de ‘attentiecheque’ met veel plezier in ontvangst. Waar sommige sectoren door corona ‘stilvielen’ beantwoordde Hulpverleningszone 1 waar Middelkerke deel van uitmaakt in 2020 meer dan 44 000 oproepen. “In Middelkerke herinner ik me levendig de verwoestende brand in Lombardsijde en de passage van herfststorm Odette. Wij moeten dus altijd paraat staan, met extra waakzaamheid daarenboven. Ook al konden we door de coronamaatregelen minder oefeningen organiseren. Vergeet ook niet dat de 9 kazernes binnen onze zone afgescheiden moesten opereren, vermenging tussen de korpsen was niet toegestaan. Ook de persoonlijke beschermingsmaatregelen moesten maximaal nageleefd worden. Stel je maar eens de gevolgen van een coronauitbraak in ons korps voor”, stelt Frank.

Blusdrang bedwingen voor barbecue

De prioritaire vaccinatie voor brandweerlieden bracht waarschijnlijk een beetje rust. Frank beaamt: “We kunnen nu weer een wat ‘vrijer’ bewegen, wat voor een vrijwillig korps een noodzaak is, want de beschikbaarheid van de brandweerman is cruciaal.” Wat wil Frank nu met de ‘attentiecheque’ doen? “Hoewel het groepsgevoel en de kameraadschap zeker niet verdwenen is, wil ik voor het ganse korps een ontspanningsmoment organiseren. We gaan onze aangeboren blusdrang bedwingen en een ferme barbecue in onze kazerne houden”, glimlacht Frank. “Maar daarvoor is het nog even wachten op meer versoepelingen, zodat we er allemaal kunnen van profiteren.” (Mario De Wilde)

Brugse Keppe

Brugse Keppe