Brugse Radio

Blindekensprocessie in Brugge

De kaars van zesendertig pond die jaarlijks zou geofferd worden aan OLV van de Potterie als de Brugse mannen en zonen de confontatie met het Franse leger zouden overleven.

Foto: Brugs Radiohuis

Brugse Keppe

Brugse Keppe