Brugse Radio

Bloemenwijk wordt volledig heraangelegd

De Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek, krijgt een volledige heraanleg. De bestaande riolering en de bestrating zijn dringend aan vernieuwing toe. Met een groene, veilige en duurzame visie geeft het stadsbestuur de Bloemenwijk straks een nieuwe uitstraling.

Vorige week besliste het college van burgemeester en schepenen om meer dan dertig miljoen euro te investeren in wegen en bovenbouw. Het gaat om zes dossiers die goedgekeurd worden door de Vlaamse Milieumaatschappij die voor 75 procent worden gesubsidieerd. Het stadsbestuur tekende in op de oproep en van de 42 projecten in totaal zijn er zes in Brugge. “Als schepen van financiën is het belangrijk dat we dossiers gesubsidieerd krijgen. In tijden van corona zijn de middelen zeker niet onbeperkt”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

De Stad investeert in haar deelgemeenten. Vorige week werd beslist om de wijk Blijmare met een aantal straten volledig te vernieuwen. “Ook in Assebroek doen we aan vernieuwing en is er nood aan investeringen in de rioleringen. Veel wijken van de jaren 1960 hebben nog geen gescheiden stelsel. De Stad investeert in kwaliteit van haar omgeving, het water en in wijken die toekomstproof zijn”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

1,6 km nieuwe weg over acht straten in Assebroek

De werkzaamheden omvatten een volledige heraanleg van acht straten, inclusief riolering. Het gaat om de Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat, Hortensiastraat en Kleine Kerkhofstraat. “We vernieuwen in totaal 1,6 km openbare weg. Nuts-, riolerings – en bestratingswerkzaamheden zijn ingrijpende werkzaamheden met de nodige hinder. Dit is vervelend, maar noodzakelijk. We stellen een fasering voorop waarbij de zeven verschillende fasen elkaar aansluitend opvolgen zodat de hinder zoveel mogelijk voor de bewoners beperkt kan blijven”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

De werkzaamheden vatten aan met nutswerkzaamheden, gevolgd door de rioleringswerkzaamheden om aansluitend de wegwerkzaamheden, de voetpaden en de vergroening uit te voeren. De coördinatie zal vastgelegd worden in samenspraak met de aannemer en de politie nadat de aannemer is gekend na een openbare aanbesteding. “Uiteraard krijgen de bewoners telkens informatie bij de aanvang en per fase”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Plan uit 2018

De plannen dateren van het jaar 2018 (dus vorige legislatuur) en werden na een infomarkt aangepast aan de wensen van de bewoners. “Uiteraard kunnen we niet alle wensen inwilligen. Er werd gekozen voor minder brede straten, maximaal behoud van parkeerplaatsen, bredere voetpaden, meer groen, bankjes, toegankelijkheid en 175 nieuwe bomen (want de oude kunnen jammer genoeg niet behouden worden)”, zegt schepen Van Volcem.

Bomenonderzoek

De plannen kenden vertraging omdat de Stad diverse onderzoeken uitvoerde om na te gaan of de bomen toch behouden konden worden of verplant. “We schakelden de firma Krinkels in om een bomeneffectenanalyse te doen en vroegen ook deskundig advies van ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen. Behouden lukt helaas niet en verplanten ook niet. Ik moet toegeven dat ik de bomen zelf echt wou behouden, maar zelfs vier scenario’s laten het niet toe. Bovendien kunnen we voor bomen met een geringe ecologische waarde (0,7) en met een prijswaarde van 1.500 euro absoluut niet verantwoorden met een manuele verplanting die gebeurt en 10.000 euro per boom zou kosten plus twee jaar aan voorbereiding. Na grondig onderzoek is het zelfs technisch niet mogelijk omdat ook Fluvius niet op die manier wenst te werken. Bij het verwijderen van de bomen kan er gevaar ontstaan met de gasleidingen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Ik houd van het groen en de bomen in onze stad. Ik zette er al 1.000 bij en deed al aan 24 hectare bosuitbreiding. Bovendien zetten we ook dit jaar meer dan 400 nieuwe bomen. In Brugge werden de laatste twee jaar zelfs 15.300 bomen geplant (bomenteller), maar helaas moeten deze 175 kleine haagbomen weg. Er is geen andere optie. Het is wel positief dat er mooiere bomen komen, grotere plantvakken en meer groen. Na de werkzaamheden zal de wijk er mooier, duurzamer en zeker groener bijliggen. Er komen trouwens 117 nieuwe bomen in de straten en 58 net buiten de straten in de onmiddellijke omgeving. Bovendien heeft het extra onderzoek ertoe geleid dat we dit dossier ook voor de oproep van de Vlaamse Milieumaatschappij konden indienen en zo een subsidie van 75% kunnen bekomen. Het uitstel levert dus ook iets positiefs op.”

Bredere voetpaden, lagere snelheid, fietsvriendelijker en leefbaarder 

De bestrating van de Bloemenwijk voldoet niet meer aan de huidige normen van een veilig en leefbaar openbaar domein. Tijdens de heraanleg zullen de rijwegen versmallen om de snelheid te beperken. De voetpaden worden op verzoek van de bewoners verbreed. “We streven ernaar om de parkeerplaatsen maximaal te behouden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het petanqueveld in de Rozenstraat en het speelplein tussen de Tulpenstraat en de Pioenstraat blijven tijdens de werkzaamheden behouden. Tenslotte worden de doodlopende straten van een erf-achtige inrichting voorzien.

Veilige en fietsvriendelijke wijk

De werkzaamheden maken het mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken en een veilige schoolomgeving te creëren. Hiervoor worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Naast de smallere rijwegen en bredere voetpaden voorziet de Stad asverschuivingen in de Rozenstraat, Tulpenstraat en Begoniastraat. Om de snelheid voldoende te remmen worden er in volgende straten verkeersplateau’s voorzien: Rozenstraat ter hoogte van de Pioenstraat en Jasmijnstraat en het kruispunt van de Tulpenstraat met de Irisstraat.

De parkeerzones worden beter geordend en afgeschermd met plantvakken. Er komen ook parkeerplaatsen voor minder-validen. Tenslotte wordt het bestaande fietspad verlengd doorheen het speelplein in de Tulpenstraat met kunststofgrasdallen.

Duurzaam ontwerp

In het ontwerpplan voor de heraanleg van de Assebroekse Bloemenwijk werden enkele aspecten opgenomen die de duurzaamheid versterken. “In de Jasmijnstraat leggen we een wadi aan om het oppervlaktewater zoveel mogelijk in de bodem te laten dringen. We realiseren in deze straat ook waterdoorlaatbare parkeerplaatsen zodat het regenwater voldoende in de ondergrond kan infiltreren. Er komen ook vijf regenwaterputten die door de bewoners en de dienst Openbaar Domein gebruikt kunnen worden voor besproeiing. De regenputten worden voorzien van een slimme sturing waardoor deze bij intense regenbuien geledigd worden en als buffervoorziening ingezet worden”, verduidelijkt schepen Van Volcem. Ook het water afkomstig van het grote dak van de kerk wordt opgevangen om nadien te hergebruiken.

Kostprijs en timing

Om de toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, worden ze in zeven fasen uitgevoerd. De werkzaamheden starten begin 2022 en worden behoudens onvoorziene omstandigheden tegen de zomer van 2023 afgerond. De totale kostprijs bedraagt circa 4.000.000 euro waarvan 1.300.000 ten laste van Stad Brugge. “Nadat de werkzaamheden voltooid zijn, wordt het genieten voor de inwoners van de Bloemenwijk. Het wordt er toegankelijker, leefbaarder en veiliger”, aldus burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe