Brugse Radio

Brugge ontvangt UNITAR SDG Pioneer Certificaat

Stad Brugge ontving, net als zes andere Vlaamse lokale besturen, het internationaal ‘SDG Pioneer’ opleidings- en implementatiecertificaat op 19 oktober 2023 tijdens het jaarlijkse SDG Forum in Brussel. Dat werd uitgereikt door UNITAR | CIFAL Flanders, een lokale opleidingshub onder het CIFAL Global Network van UNITAR, als erkenning voor Stad Brugge haar voortreffelijke bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn een reeks doelen die in 2015 werden aangenomen om tegen 2030 belangrijke mondiale uitdagingen aan te pakken. Ze bouwen verder op de Milleniumdoelstellingen (MDG’s) en omvatten een breed scala aan thema’s, waaronder armoedebestrijding, klimaatactie, gendergelijkheid en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. De SDG’s vormen een universeel oproep tot actie om een meer duurzame, rechtvaardige en inclusieve wereld te creëren.

De doelstellingen kunnen niet worden gerealiseerd zonder de inzet van steden en gemeenten. Zoals Wim Dries, VVSG-voorzitter en burgemeester Genk het regelmatig herhaald: “De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zullen lokaal zijn, of ze zullen niet zijn”. Ook Stad Brugge engageerde zich voor de realisatie van de SDG’s en stapte in 2021 in het SDG Pioneerprogramma, de eerste fase van het PCA2030 traject, een opleidings- en implementatietraject aangeboden door CIFAL Flanders in samenwerking met de VVSG en IDEA Consult. De Stad nam op 19 oktober met trots het SDG Pioneer certificaat in handen dat de inzet van de voorbije jaren beloond.

Schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet: “Bij aanvang van deze legislatuur zetten we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’S) van de VN centraal in ons beleidsprogramma. Alle 17 doelstellingen raken aan lokale bevoegdheden en kunnen niet gerealiseerd worden zonder de inzet van steden en gemeenten. Het is op lokaal niveau, dichtbij de bevolking, dat de uitdagingen zich laten voelen en dat ook de oplossingen liggen. Als stadsbestuur willen we een trekkersrol opnemen om de lokale vertaling van de duurzaamheidsdoelstellingen te maken, samen met de vele partners en inwoners van onze stad. We zijn blij dat onze inzet beloond wordt met het UNITAR SDG Pioneer Certificaat.”

Samen met de zes andere Vlaamse lokale besturen (Huldenberg, Lebbeke, Kalmthout, Landen, Kontich, Harelbeke) maakt Brugge deel uit van de eerste lokale besturen in Vlaanderen die het SDG Pioneer certificaat in ontvangst mogen nemen. Peter Wollaert, algemeen directeur van CIFAL Flanders, over de samenwerking met IDEA Consult en de VVSG: “We zijn enorm tevreden met de samenwerking die we in 2021 aangingen met VVSG en IDEA Consult zodat we, naast organisaties, onderwijsinstellingen en ondernemingen, ook lokale besturen het PCA2030 Trajectory konden aanbieden. En het resultaat mag er zijn! Proficiat aan de zeven lokale besturen om met grote toewijding mee te helpen bij de realisatie van de 17 SDG’s. We kunnen nu met trots voor het eerst ook steden en gemeenten toevoegen aan het lijstje van de intussen meer dan 180 SDG Pioneers in Vlaanderen!”

Meer info over de acties van Stad Brugge op het gebied van duurzame ontwikkeling is terug te vinden op https://www.brugge.be/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-in-brugge

Over CIFAL Flanders

CIFAL Flanders is een expertise- en opleidingscentrum over de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling met daarin de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) gevestigd in Antwerpen. CIFAL Flanders is een van de 31 lokale hubs van UNITAR, de opleidingsorganisatie van de Verenigde Naties met zetel in Genève. Neem een kijkje op de website van CIFAL Flanders voor meer informatie over hun SDG-coaching trajecten en trainings.

Over VVSG

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), is een belangenorganisatie die de lokale overheden in Vlaanderen vertegenwoordigt. Ze fungeert als een platform voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen steden en gemeenten. VVSG biedt ondersteuning en advies op verschillende domeinen, zoals beleidsvoering, infrastructuur, sociale diensten en milieu. Door haar expertise en netwerk speelt VVSG een cruciale rol in het versterken van het lokaal bestuur en het bevorderen van de levenskwaliteit in Vlaamse steden en gemeenten. Meer informatie op hun website.

Over IDEA Consult

IDEA Consult verstrekt onafhankelijk advies aan organisaties en besturen op de verschillende niveaus: lokaal, intermediair, regionaal, federaal en Europees niveau.
“Thinking Ahead” vat kernachtig samen waar we voor staan:

 • Gedreven professionals, betrokken bij de samenleving en goed verbonden met kennisinstellingen;
 • Evidence- en research based advies: toegepast onderzoek op basis van gevalideerde technieken;
 • Duurzame oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen.

IDEA heeft een team van 60 medewerkers en is als netwerkorganisatie verbonden met een ruime groep van experten. Sterke partners die samen met IDEA een antwoord willen geven op de actuele maatschappelijke uitdagingen.

Klanten kunnen bij IDEA terecht voor onderzoek en analyse, visieontwikkeling, strategische planning en advies, beleidsevaluatie en monitoring, procesbegeleiding en projectmanagement.

Onze expertise situeert zich op acht domeinen en wordt multidisciplinair ingezet:

 • Innovatiestimulering en competitiviteit van economische sectoren;
 • Arbeidsmarkt, sociaal beleid en levenslang leren;
 • Duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling;
 • Gebiedsontwikkeling en vastgoed;
 • Circulaire economie en hernieuwbare energie;
 • Kunst, cultuur en erfgoed;
 • Toerisme en recreatie;
 • Bestuur en governance (organisatie en samenwerking).

De gemeenschappelijke ambitie van de IDEA-medewerkers is het vertalen van kennis in bruikbare oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen. We willen bijdragen aan belangrijke transformaties op het sociaal economische vlak, vernieuwingen op het vlak van bestuur, en aan locatie-ontwikkelingen en regionale dynamieken.

Meer info op: www.ideaconsult.be

Foto©Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe