Brugse Radio

Brugge organiseert eerste Stadsfestival Knooppunten in september

Stad Brugge en Compassionate Brugge organiseren voor de eerste keer het Stadsfestival Knooppunten. Tijdens dit stadsfestival krijgen rouw, verlies, overlijden en mantelzorg letterlijk en figuurlijk een plaats in de stad. Met het Knooppuntenfestival wil men het debat openen, het bestaande aanbod zichtbaarder maken en de drempels om rond deze thema’s in gesprek te gaan verlagen.

Vroeg of laat wordt elk van ons met het levenseinde van een dierbare geconfronteerd. Tegelijk vinden we het vaak moeilijk om te praten over de dood, lijden en rouw. Een ernstig ziek persoon brengt ongeveer 5 procent van zijn of haar tijd door aan de zijde van een professionele zorgverlener, zoals een verpleegkundige of een dokter. De overige 95 procent van de tijd is die persoon alleen of omringd door familie, vrienden, buren, collega’s, … Het is dus erg zinvol om mensen de nodige handvaten aan te reiken om de tijd samen zinvol en kwalitatief in te vullen. “We kijken op dat moment nog te vaak en te uitdrukkelijk naar professionele zorgverstrekkers. Vraag jezelf bijvoorbeeld niet af wat de dokter kan doen voor mijn zieke buurvrouw, maar wat kan ik als buur doen of wat kunnen we als buurt betekenen voor haar. We vergeten soms hoeveel we zelf kunnen betekenen,” zegt professor Luc Deliens van de VUB.

“In Brugge willen we op deze uitdagingen mee een antwoord helpen formuleren”, zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal. “Tal van sociale partners en het lokaal bestuur slaan de handen in elkaar om van Brugge een echte Compassionate stad te maken. Dat betekent dat we een stad worden die Bruggelingen ondersteunt om beter om te gaan met ernstige ziekte, mantelzorg en verlies om elkaar zo te kunnen helpen. Met het Compassionate Brugge-project bouwen we samen aan een solidaire en zorgzame stad die nog meer om mensen draait, ook wanneer deze met moeilijke thema’s geconfronteerd worden.”

Schepen van Sociale Zaken Pablo Annys vult aan dat het belangrijk is om Bruggelingen te versterken en te verbinden wanneer ze met rouw en verlies geconfronteerd worden. “Tijdens het stadsfestival geven we rouw, verlies, ernstige ziekte, overlijden … letterlijk en figuurlijk een plaats in onze stad. Met het Knooppuntenfestival willen we het debat openen, het bestaande aanbod zichtbaarder maken en de drempels om rond deze thema’s in gesprek te gaan verlagen. Het programma dat we aanbieden is het resultaat van een sterke samenwerking tussen tal van sociale en culturele partners in Brugge en de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent). We nodigen dan ook iedereen uit om deel te nemen aan een stadswandeling of binnen te springen en ondersteuning te vinden of inspiratie tijdens een van de vele opendeuren. Er zijn ook tal van lezingen, workshops en tentoonstellingen. Tijdens de Grote Oversteek bedenken we onze dierbaren via kaarsjes op de Brugse reien.”

Dit jaar wordt gelijktijdig met het stadsfestival het 7de Public Health Palliative Care International Conference (PHPCI) in Brugge georganiseerd. De uitwisseling tussen de deelnemende organisaties van het Knooppuntenfestival en het internationale PHPCI-congres versterkt de ambitie om de komende jaren de uitdagingen rond ernstige ziekte, mantelzorg, sterven en rouwen in Brugge nog sterker en meer onderbouwd aan te pakken. De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent) is de host van het congres en brengt vooraanstaande vernieuwers, onderzoekers, beoefenaars, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij op het gebied van de palliatieve zorg bijeen.

Burgemeester Dirk De fauw: “De dood, lijden en rouw zijn in onze samenleving dikwijls een taboe. Tijdens dit congres wordt mee een oplossing gezocht voor deze realiteit: hoe kunnen meelevende gemeenschappen, zoals Compassionate Brugge, dit taboe helpen doorbreken en ernstige ziekte, mantelzorg, sterven en rouw hoger op de agenda van beleidsmakers zetten. De uitvalsbasis voor dit congres wordt het Beurs-, Meeting- en Congresgebouw (BMCC). Tegelijk fungeert de historische binnenstad als decor voor verschillende activiteiten rond deze thema’s.”

Alle details over Knooppunten: https://www.brugge.be/knooppuntenfestival

Contact

Alana Boone, Beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid, alana.boone@brugge.be, 050 32 42 59

Marijke Dheedene, End-of-Life Care Research Group (VUB/UGent), marijke.dheedene@vub.be, 0498 27 54 68

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe