Brugse Radio

‘Bruggebaas’ bevraagt jeugd via game

‘Bruggebaas’ is een nieuw project waarbij Stad Brugge kinderen en jongeren uit het 6e leerjaar en 6e middelbaar bevraagt via een game. En dat is uniek in Vlaanderen. Met de uitkomst gaat de Stad aan de slag.

Brugge viert dit jaar zijn vijfde verjaardag als kind- en jongerenvriendelijke stad. De voorbije jaren investeerde het stadsbestuur al heel wat voor de Brugse kinderen en jongeren. “Vanaf dit jaar schakelen we zelfs nog een versnelling hoger”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis. “We willen kinderen en jongeren echt een stem geven en betrekken bij de beleidskeuzes die de Stad maakt. Hoe ervaren kinderen en jongeren Brugge? Waar liggen ze wakker van? En wat zouden ze veranderen als ze zelf baas van Brugge zouden zijn? Wel, in maart geven we alle kinderen en jongeren uit het zesde leerjaar en het zesde middelbaar een stem met de lancering van het project ‘Bruggebaas’. ‘Bruggebaas’ is een bevraging aan de hand van een game. Iets unieks in Vlaanderen.”

Met de ontwikkeling van deze game is Brugge de eerste stad die kinderen en jongeren actief en structureel een stem geeft in het beleid van de Stad. ‘Bruggebaas’ is ook niet zomaar een saaie vragenlijst. Het is een vragenlijst op maat van kinderen en jongeren, opgebouwd als een game, waarbij ze op een leuke en speelse manier antwoorden op vragen. Op die manier is het voor de kinderen en jongeren een leuke ervaring is om deel te nemen.

Verschillende thema’s

Joeri Gevaert, regisseur kind- en jongerenvriendelijke stad, legt uit: “Bruggebaas werd samen met onderzoekers van Vives en Bits of Love ontwikkeld. Als startpunt gingen we te rade bij de kinderen en jongeren zelf. Tijdens die participatiemomenten gingen de kinderen en jongeren als co-onderzoekers aan de slag en konden ze zelf aangeven wat ze belangrijk vonden. Op basis van die resultaten werden de vragenlijsten ontwikkeld, waarbij we peilen naar verschillende thema’s binnen hun leefwereld waarop de Stad beleid kan voeren. Kinderen van zesde leerjaar kunnen zo onder meer hun mening geven over de speelruimte in hun woonwijk en jongeren van het zesde middelbaar kunnen ons inzicht geven in hoe ze zich verplaatsen in de stad. Omdat we de mening van alle jongeren willen horen, kozen we ervoor om deze vragenlijst klassikaal af te nemen. Zo krijgt elk kind en elke jongere in maart dé kans om zijn of haar mening te geven. De bevraging duurt maximaal één lesuur en wordt online afgenomen. Scholen kunnen de bevraging gedurende de hele maand maart afnemen.”

Ook burgemeester Dirk De fauw is enthousiast: “Dit is een heel mooi project van de Jeugddienst. Ik wil dan ook alle Brugse scholen oproepen om deel te nemen. Het is een mooi en belangrijk project, want het geeft de Brugse jeugd echt een stem. Als stadsbestuur gaan we effectief aan de slag met al die meningen en inzichten uit deze bevraging. Zo willen we onze stad nóg kind- en jongerenvriendelijker maken. Want een stad waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, is een stad waar iedereen zich thuis voelt.”

Bezoek van de ijskar

“Het is de bedoeling om dit vanaf nu jaarlijks te herhalen”, zegt schepen Mathijs Goderis. “Op die manier kunnen we ook evoluties en tendensen in kaart brengen. De data en resultaten uit de bevraging zullen grondig onderzocht worden en mee de basis vormen voor toekomstige beleidskeuzes die de Stad maakt. Ook de school zelf vaart wel bij deelname aan bevraging, want relevante resultaten zullen met de deelnemende scholen gedeeld worden. Daarnaast worden er uit alle deelnemende scholen ook drie klassen geloot die bezoek van een ijskar krijgen.”

Foto©Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe