Brugse Radio

Brugse zesdejaars leren veiliger fietsen met virtual reality

Maar liefst 250 leerlingen uit Brugse basisscholen leerden fietsen met VR-brillen. Dit in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Uit de resultaten blijkt een positief effect op zowel hun theoretische kennis als hun rijvaardigheid. “We zijn trots dat we in Brugge mogen pionieren met deze nieuwe technologie”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis. “We stellen de VR-brillen gratis ter beschikking van de Brugse basisscholen vanaf september.”  

“We doen heel wat inspanningen om kinderen te leren om zich op een veilige manier te begeven in het verkeer”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Dat is een belangrijk onderdeel van ons Tienpuntenactieplan Veilige schoolomgeving. Zo is er een hele leerlijn vanaf het kleuter tot het zesde middelbaar waarin we stapsgewijs vaardigheden en kennis rond het verkeer aanleren. Sinds enkele jaren organiseren we ook fietsexamens voor de zesde leerjaren langs bewegwijzerde verkeerseducatieve routes, de zogenaamde VERO’s.”

“De VR-brillen zijn een belangrijk extra hulpmiddel om de stap naar echte verkeerssituaties te verkleinen”, vult schepen Mathijs Goderis aan. “Het is niet evident om met een klas in het echte verkeer te gaan oefenen. Via de educatieve game ‘VRkeer’ kunnen de kinderen op voorhand virtueel hun verkeersvaardigheden inoefenen in heel realistische situaties. Ze zetten een VR-bril op, krijgen een stuur met twee controllers en rijden door de virtuele straten. Onder andere links en rechts afslaan, de voorrangsregels toepassen, maar ook realistische dodehoeksituaties komen aan bod. De leerlingen krijgen onmiddellijk feedback en kunnen meerdere keren oefenen. De leerkracht krijgt bovendien duidelijk zicht op de vorderingen van de leerlingen via een dashboard met learning analytics.”

De afgelopen maanden vond al een wetenschappelijk onderzoek plaats met een 250-tal leerlingen uit het zesde leerjaar van diverse basisscholen in Assebroek. Carl Boel, expert VR-leren aan de Thomas More-hogeschool en UGent én bedenker van deze toepassing, onderzocht in zijn doctoraatsstudie het effect op de theoretische kennis en de rijvaardigheid van de leerlingen. “Uit onze studie bleek duidelijk dat leerlingen heel wat geleerd hadden en dat hun leerresultaten met maar liefst 28% stegen.” zegt hij. “Op hun praktijktest haalden de leerlingen gemiddeld een score van 88%. Hun interesse voor verkeerseducatie steeg met 34% en ze vonden de VR-app ook 14% meer nuttig voor hun fietservaring dan een gewone les. Tot slot kregen de leerlingen ook iets meer zelfvertrouwen in hun eigen rijvaardigheid, een stijging met 2%. Met deze studie konden we niet alleen aantonen dat het gebruik van VR leidt tot betere leerresultaten en -motivatie, maar we weten nu ook hoe we die VR-les best inzetten”, aldus de onderzoeker.

“Ik ben trots dat Brugge als eerste stad in Vlaanderen Virtual Reality inzet om kinderen te leren fietsen”, zegt schepen Mathijs Goderis. “Met dit onderzoek werd aangetoond dat virtual reality tegemoet kan komen aan een reële nood in het onderwijs. Via de Preventiedienst van Stad Brugge zal deze toepassing vanaf september gratis uitgeleend worden aan de zesde leerjaren die instappen in het Brugse VERO-project. Samen met de politie hebben we nu al acht brillen ter beschikking. In het najaar zal de Stad er nog aankopen.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe