Brugse Radio

Burgemeestersbesluit over evenementen en vertoningen EK voetbal

Dit weekend wordt de aftrap gegeven voor het langverwachte Europees kampioenschap voetbal 2021, waar ook de Rode Duivels aan deelnemen. De coronacrisis is helaas nog steeds niet voorbij en daardoor gelden nog altijd bepaalde veiligheidsmaatregelen. De afgelopen weken is er heel wat te doen geweest over het al of niet toelaten van televisieschermen op publiek en privaat domein. Het burgemeestersbesluit inzake evenementen en vertoningen naar aanleiding van het EK Voetbal 2021 brengt hierin duidelijkheid.

Burgemeester Dirk De fauw: “Van 11 juni tot en met 11 juli 2021 zijn publieke voetbalevenementen gelieerd aan en vertoningen van het EK voetbal verboden op Brugs grondgebied, zowel op het privaat als op het openbaar domein. Dit verbod geldt niet voor evenementen en vertoningen die voorafgaandelijk een vergunning kregen en ook niet voor vergunde popupbars en horecazaken en/of hun permanent en tijdelijk vergunde terrassen.”  Wie iets wenst te organiseren, kan hiervoor een vergunning aanvragen via https://www.brugge.be/vergunningen-bij-organisatie-evenement. Hier gelden naast de reguliere adviezen en voorschriften voor evenementen de volgende voorwaarden:

  • Alle geldende lokale en bovenlokale regelgeving en in het bijzonder de regelgeving m.b.t. COVID 19, de faqs en de toepasselijke protocols (o.a. evenementen, horeca, enz.) moeten worden nageleefd;
  • Het evenement kan enkel buiten plaatsvinden, met maximaal 400 aanwezigen.
  • De aanwezigen moeten zitten (overeenkomstig horecaprotocol) wanneer horeca-activiteiten worden uitgeoefend. Wanneer geen horeca-activiteiten plaatsvinden, kan een staand publiek mits het voorzien van voldoende afstand tussen de groepjes van maximaal vier personen (= 1,5m tussen elke groep);
  • Toegangscontrole, crowdmanagement, een reservatiesysteem en sanitaire maatregelen zijn noodzakelijk;
  • De locatie dient afgesloten te zijn zodat het aantal personen afgeschermd kan worden en extra personen niet zomaar kunnen aansluiten;
  • De beeldschermen worden zodanig geplaatst dat het niet mogelijk is om de beelden te bekijken van buiten de eventlocatie;
  • De geluidsniveaus worden beperkt tot maximaal 80 decibel;
  • Het evenement of de vertoning wordt beperkt tot de duur van de voetbalwedstrijden. De duurtijd start ten vroegste een half uur voor de match en duurt maximaal een half uur na de match.

Geen aparte vergunning nodig voor vergunde popupbars en horecazaken

Burgemeester Dirk De fauw: “Vergunde popupbars en horecazaken en/of hun permanent en tijdelijk vergunde terrassen moeten dus geen aparte vergunning aanvragen als ze het EK voetbal willen vertonen. Ook voor hen gelden naast de bestaande maatregelen echter een aantal specifieke voorwaarden. Zo dient het terras afgesloten te zijn zodat het aantal personen afgeschermd kan worden en extra personen niet zomaar kunnen aansluiten. De beeldschermen worden zodanig geplaatst dat het niet mogelijk is om de beelden te bekijken van buiten het terras of van buiten de horeca-instelling zelf. Ook hier mogen maximaal 400 personen tegelijk aanwezig zijn – rekening houdende met het opgelegde horecaprotocol – en moeten de geluidsniveaus zowel binnen als buiten beperkt worden tot maximaal 80 decibel. Buitentogen zijn niet toegelaten. Tot slot zijn de uitzendingen van de wedstrijden beperkt tot ten vroegste een half uur voor de match en maximaal tot een half uur na de match.”

De politie zal toezien op het naleven van de maatregelen, en ingrijpen indien dit nodig is.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe