Brugse Radio

Een mooi stukje Brugge komt in het nieuw te staan

Begin 2022 start de heraanleg van de Singel en Buiten Boeverievest. Deze noodzakelijke werken omvatten een volledige heraanleg, inclusief de riolering waarvan na onderzoek werd vastgesteld dat ze dringend aan vervanging toe is. “Ik ben zeer tevreden dat we een buurt die vroeger verloederd was stapsgewijs kunnen transformeren tot een aangename buurt, omgeven door het groen, op een van de mooiste plaatsen van de stad”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De Singel is gelegen op de grens van de Brugse binnenstad, op het grondgebied van de deelgemeente Sint-Andries, in de bufferzone van Unesco-erfgoed. De omgeving van de Singel en Buiten Boeverievest hunkert al een tijdje naar vernieuwing. “Na de ontwerpfase willen we zo snel mogelijk overgaan tot actie. De eerste voorbereidende fase (nutswerken) werd al grotendeels uitgevoerd door de openbare nutsmaatschappijen. De werkzaamheden zullen worden aanbesteed en gegund om vervolgens vanaf begin 2022 effectief van start te gaan”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Heraanleg

  • Rioleringswerkzaamheden

 Tijdens de heraanleg wordt zowel boven- als ondergronds gewerkt. “We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan in beide straten. Hiervoor kunnen we een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij krijgen van 75% op de rioleringswerken”, zegt schepen Van Volcem.

  • Wegenis

Na de rioleringswerkzaamheden starten de wegwerkzaamheden. De rijweg en het voetpad in de Singel worden in mozaïekkeien met boordsteen aangelegd. “De overrijdbare boordsteen zorgt voor de veiligheid van de omwonenden die hun woning in-en uit komen. De leuningen en het metselwerk van de brug worden heropgefrist. De leuningen worden herschilderd, gebroken stukken worden hersteld. Het bestaande metselwerk wordt gerestaureerd”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De Buiten Boeverievest krijgt een nieuw wegdek in kasseien. “Kasseien waren het enige mogelijk materiaal na overleg met onroerend erfgoed”, zegt schepen Van Volcem. Tenslotte wordt de wandel- en fietsverbinding vanaf Buiten Boeverievest 1 tot aan de wandel- en fietstunnel richting de Stationslaan in asfalt aangelegd. Ook twee picknickbanken krijgen een plaatsje in het ontwerp, naast de vijftien bestaande groene stoelen aan het water.

  • Bescherming bomen

In de Singel en Buiten Boeverievest staat een indrukwekkende bomenrij. Tijdens de werkzaamheden zullen deze bomen met een houten latwerk beschermd worden om beschadiging te voorkomen.

Led- verlichting

Tijdens de werkzaamheden wordt de openbare verlichting vernieuwd. “Als stadsbestuur zetten we maximaal in op verledding van onze stad. De switch naar verledding helpt ons te besparen en onze CO2- uitstoot te reduceren. De vraag naar extra openbare verlichting kwam ook aan bod tijdens de bewonersvergadering. We zijn hier dan ook in de mate van het mogelijke op in gegaan. Zo wordt de veiligheid en de sociale controle versterkt”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Parkeermogelijkheid

De Singel en Buiten Boeverievest vallen binnen de blauwe zone Sint-Andries. Hier mag maximaal vier uur geparkeerd worden tussen 9.00 en 18.00 uur. Bewoners en werkenden die een parkeervergunning hebben, worden hiervan vrijgesteld.

 Duurzaamheid

Met een duurzaam ontwerp wordt ernaar gestreefd om zo veel mogelijk hemelwater in de Vesten te laten lopen. “We laten het hemelwater infiltreren door de verharde oppervlakte te laten afwateren naar de plantvakken en de regenwaterriool die uitmondt in de Vesten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Speelplein

Binnen het gebied van de werkzaamheden bevindt zich in de Buiten Boeverievest een speelplein. “We maken van de gelegenheid gebruik om het ‘oude’ speelplein om te vormen tot een nieuw, groen en gezellig (speel)plein. Er komen nieuwe speeltoestellen en we planten twee nieuwe hoogstammige bomen aan om de omgeving nog fleuriger te maken.”

Inspraak

Bij het ontwerp voor de heraanleg van de Singel en Buiten Boeverievest werd er rekening gehouden met de input van de bewoners. “Als stadsbestuur zijn we ambitieus om onze stad nog mooier, leefbaarder en toegankelijker te maken. Hierbij proberen we steeds in de mate van het mogelijke rekening te houden met de wensen en bezorgdheden van de buurtbewoners. Ook tijdens de werkzaamheden houden we de buurt regelmatig op de hoogte”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Kostprijs en fasering

De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. Tijdens de heraanleg wordt de toegankelijkheid ten volle gegarandeerd. De totale kostprijs bedraagt circa 904.000 euro waarvan circa 562.000 euro ten laste van Stad Brugge.

De werkzaamheden zouden tegen de zomer van 2022 moeten afgerond zijn.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe