Brugse Radio

Gemeenteraad in Brugge

De gemeenteraad van Brugge komt vanavond opnieuw bijeen. Na de behandeling van alle punten zijn er nog negen interpellaties van raadsleden voorzien. Het gaat om interpellaties over tal van onderwerpen waaronder het zwemmen aan de Coupure, de communicatie over events, de Top Mix breekwerf in Dudzele en de nieuwe zeesluis. Groen-gemeenteraadslid Charlotte Storme wil de echte reden kennen waarom er een defusie komt tussen het AZ Sint-Jan en het Oostendse Serruysziekenhuis. Storme betreurt het afspringen van het bestaande akkoord tussen beide ziekenhuizen.

Foto: Het Nieuws Vandaag

Brugse Keppe

Brugse Keppe