Brugse Radio

Grondige aanpak dreven Sint-Andries

De Nieuwe Sint-Annadreef, de Bremlaan, de Heidelaan, de Heesterlaan, de Gagelstraat, de Dopheidestraat en de Krakkestraat in Sint-Andries-Brugge worden binnenkort heraangelegd. Het gaat om Sint-Andries’ oudste woonwijk, gelegen achter het Jan Breydelstadion. In de meeste straten komt er ingrijpende renovering van de rioleringen maar in de Heesterlaan en in de Heidelaan worden die volledig vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Na de grondwerken worden de starten volledig vernieuwd. De Bremlaan en de Nieuwe Sint-Annadreef krijgen nieuwe voetpaden aan één kant van de rijweg. In alle straten worden ook maatregelen getroffen om de oude bomen die er staan te beschermen voor de werken. Deze omvatten zo maar even elf fasen en kosten alles samen méér dan 3,2 miljoen euro.

Foto: Het Nieuws Vandaag

Brugse Keppe

Brugse Keppe