Brugse Radio

Grondige verbeteringswerken in Academie

De Stedelijke Academie van Brugge krijgt een flinke opknapbeurt van de noordvleugel van het gebouw in de Katelijnestraat. Dit zal zowel het comfort van de leerlingen, leerkrachten en medewerkers alsook de toegankelijkheid verbeteren.

De gebouwen van de Stedelijke Academie hebben nood aan verbeteringswerkzaamheden. Om het gebouw aan te passen aan de huidige comforteisen en de noden van inclusief onderwijs, worden deze problemen aangepakt. De komende maanden is de noordvleugel van het gebouw aan de beurt.

Een toegankelijkheidsstudie van Inter gaf aan dat een lift in het gebouw noodzakelijk is. Ook de beperkte sanitaire voorzieningen werden als werkpunt meegegeven.

“Met de verhuis van enkele kunstrichtingen naar de kerk en het klooster van de Redemptoristinnen, is het nu het uitgelezen moment om de verbouwingswerkzaamheden globaal en grondig aan te pakken”, zegt schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet. “Er komt een lift zodat de middenvleugel en de noordvleugel volledig toegankelijk worden. Het sanitair wordt vernieuwd en uitgebreid, ook in het hoofdgebouw. Het gaat om in totaal 17 toiletten en 5 urinoirs op het gelijkvloers. De huidige sanitaire ruimtes op de verdieping worden omgevormd naar bergruimtes. Een vijftal lokalen op het gelijkvloers worden helemaal gerenoveerd en heringericht. Enkele lokalen worden samengevoegd. Op die manier krijgt de Academie terug meer comfortabele ruimte voor de leerlingen en leerkrachten. Ook de elektriciteit en technieken worden aangepakt om aan de huidige eisen te voldoen.”

Schepen van Onderwijs Ann Soete: “Als stadsbestuur vinden we het bijzonder belangrijk om te blijven investeren in ons stedelijk onderwijsnet en ik ben dan ook bijzonder blij met de samenwerking met schepen Esquenet die hier mee een voortrekkersrol in speelt. Onze kunstscholen maken een groeispurt mee en verdienen daarom de nodige aandacht. De lokalennood van de kunstscholen in de Arsenaalstraat en de Katelijnestraat blijft echter de grote uitdaging voor de toekomst. Nu huren we tijdelijk diverse panden, maar dat is geen duurzame oplossing. Er komen binnenkort stadsgebouwen vrij, daarvan zou er toch zeker één moeten kunnen toegekend worden aan de Academie.”

De kostenraming voor deze werkzaamheden bedraagt iets meer dan 950.000 euro.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe