Brugse Radio

Grote herkansing met Johnson & Johnson-vaccin op de nationale feestdag

Alle Bruggelingen van 16 jaar en ouder hebben ondertussen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen, en hebben op vrijdag 16 juli de kans gehad om minstens hun eerste spuit te krijgen. “De Bruggelingen zijn massaal ingegaan op hun uitnodiging tot vaccinatie”, zegt een dankbare burgemeester Dirk De fauw. “Daardoor behoren we tot de steden in België met de hoogste vaccinatiegraad.”

Wie niet op de eerste uitnodiging inging, krijgt nu een tweede kans op de nationale feestdag. Die dag kan men zich inschrijven voor een vaccin van Johnson & Johnson. Van dat vaccin heb je maar één prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn.

“Op woensdag 21 juli organiseren we een speciale vaccinatiedag waarbij iedereen die ouder is dan 18 jaar en nog niet gevaccineerd is, zich kan laten vaccineren met het Johnson & Johnson-vaccin”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De oprukkende Delta-variant in combinatie met de garantie dat het om een Johnson & Johnson-vaccin gaat waarvan maar één inspuiting nodig is, doet ons vermoeden dat heel wat mensen nu wel op de uitnodiging zullen ingaan.”

Heel wat uitnodigingen voor deze inhaalvaccinatie zijn intussen verzonden en de eerste afspraken lopen binnen. In de loop van de komende dagen vertrekken er nog bijkomende uitnodigingen. Wie geen uitnodiging ontvangen heeft, doet er goed aan om zich zo snel mogelijk te registreren op de reservelijst van QVAX. Wie tussen de 18 en de 41 jaar is, moet daarbij ook expliciet aanduiden dat men bereid is om het Johnson & Johnson-vaccin te ontvangen. Belangrijk is dat wie de eerste uitnodiging dit voorjaar expliciet geweigerd heeft, deze weigering in QVAX ongedaan moet maken om uitgenodigd te kunnen worden.

Inwoners die al een eerste inenting hebben gekregen, komen niet in aanmerking. Zij worden gevaccineerd op de voorziene dag voor hun tweede prik of krijgen een tweede kans eind augustus.

Brugse Keppe

Brugse Keppe