Brugse Radio

Happy Healthy You voor vitaal en gezond telewerk

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw lanceerde begin juli 2021 de projectoproep ‘Vitaal en gezond telewerken’ om Vlaamse bedrijven en organisaties te ondersteunen die de fysieke en mentale gezondheid van hun telewerkers willen verbeteren. Uit de 38 ingediende voorstellen werden veertien projecten geselecteerd, waaronder het project ‘Happy Healthy You’ van Stad Brugge en OCMW Brugge. De geselecteerde organisaties krijgen financiële ondersteuning en begeleiding om hun projectvoorstel uit te voeren van 1 december 2021 tot 31 december 2022.

Thuiswerk was nog nooit zo actueel als tijdens de coronacrisis. Gelukkig kent telewerk veel voordelen: we verliezen minder tijd door woon-werkverkeer, we zijn vaak productiever en ons tijdsschema is flexibeler. Maar er zijn ook valkuilen: zo vallen structuur en gewoontes weg en missen we spontane praatjes met collega’s (liefst zonder scherm ertussen). Dat scherm 24/7 in het gezichtsveld, zorgt er tegelijkertijd voor dat we ’s avonds al snel nog even doorwerken.

Ook bij Stad en OCMW Brugge is telewerk door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. Sinds maart 2020 werken heel wat medewerkers van thuis uit. Stad Brugge heeft ongeveer 1.600 medewerkers waarvan 57% telewerkt. Bij het OCMW Brugge werken 2.300 mensen waarvan 25% telewerkt. Daarbij monitort de dienst Personeel & Organisatie steeds nauwgezet het mentaal welzijn van de medewerkers. De selectie van het project ‘Vitaal en gezond telewerken’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven is welgekomen.

Acties en beleidsprogramma’s

Voor dit project ligt de focus op de telewerkers van OCMW Brugge en Stad Brugge. Schepen van Welzijn en Personeel & Organisatie Pieter Marechal: “In samenwerking met Logo Brugge-Oostende zetten we met het project ‘Happy Healthy You’ in op de gezondheid van de telewerker. We weten immers allemaal dat telewerk werkt. We gaan van start met het uitrollen van een gezondheidsscan, waar het thuiswerkend personeel bevraagd zal worden over zes verschillende gezondheidsthema’s: gezonde geest, gezond bewegen, gezonde voeding, gezonde werkplek, gezonde teamspirit en verslaving. Op basis van de data uit deze bevraging zullen we acties en begeleidingsprogramma’s ontwikkelen die we gedurende de rest van het jaar zullen uitrollen. Door een regelmatige terugkoppeling met een werkgroep, samengesteld uit telewerkers van verschillende diensten, proberen we om zo veel mogelijk op maat te werken van de noden en wensen die er zijn.”

Digitale ideeënbus

Schepen en voorzitter OCMW/Mintus Pablo Annys: “Daarnaast zal ook een digitale ideeënbus uitgerold worden. Telewerkers kunnen daarin hun voorstellen kwijt, waarmee we dan aan de slag kunnen gaan. Dit alles zal gebeuren over een tijdsbestek van 1 jaar met einddatum 31 december 2022. Het wordt met andere woorden niet enkel een intensief jaar maar ook een jaar met veel goesting en gedrevenheid om iets moois te creëren voor al onze telewerkers.”

Ieder geselecteerd project krijgt een budget toegekend voor de uitvoering ervan. Voor Brugge gaat dit om 150.000 euro.

Uit het juryverslag: “Stad en OCMW Brugge willen een brede waaier van thema’s en methodieken aanbieden. Ze schuiven duidelijke streefcijfers naar voor en houden rekening met verschillende kwetsbaarheden, waaronder e-inclusie. Er wordt aandacht gegeven aan interne deskundigheidsopbouw en een borgingsplan. Bovendien kan het project gerepliceerd worden in middelgrote steden. Kortom, door goeie scores op alle criteria, was er geen twijfel om dit project het nodige duwtje in de rug te geven.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe