Brugse Radio

Infoborden langs de Brugse Vesten

Op acht verschillende plaatsen langs de Brugse Vesten zijn infoborden te vinden met een QR scan code. Daar kan je een filmpje bekijken over de verschillende zones op de Vesten.

Op die Vesten alleen zijn 3350 bomen te vinden met heel wat bomensoorten. Schepen Mercedes Van Volcem wil alvast nog een aantal bloemenweiden laten aanleggen op de Vesten. Die zijn immers goed voor bijen.

Foto©Linda Schamps

Brugse Keppe

Brugse Keppe