Brugse Radio

Kinderen basisschool Roezemoes geven mening over toekomst kustpark Knapen

Er worden concrete stappen gezet in het verwezenlijken van het kustpark ‘Knapen’ aan de Veerbotstraat in Zeebrugge.

Dit weekend wordt de site volledig opengesteld voor alle bewoners tijdens de ‘Openparkdagen’. Hier kunnen bewoners inspiratie opdoen tijdens wandelingen en meteen ook voorstellen doen via een enquête waarmee het ontwerpteam later aan de slag kan gaan.

“Uiteraard mogen we ook de kinderen uit Zeebrugge niet vergeten”, zegt Schepen van Jeugd Mathijs Goderis.  “Site Knapen wordt een park van zo’n 8 hectare groot. Het is dan ook logisch dat we de mening van onze kinderen vragen bij de invulling ervan. In Zeebrugge wonen zeer veel jonge gezinnen en we zetten sterk in  op een kindvriendelijke stad. Hun mening is dan ook zeer belangrijk!”

Vrijdagmiddag ontving de schepen twee klassen uit de derde graad van Basisschool Roezemoes. Het ging om 46 leerlingen. De vragenlijst voor volwassenen werd speciaal voor hen vertaald aan de hand van het pictoplay spel op kindermaat. Dat is een methodiek van het erkende bureau ‘Kind en Samenleving’. “Op deze manier staan kinderen stil bij beleving op de site en gaan ze aan de slag met een eigen budget om hun eigen park op papier samen te stellen”, legt de schepen van Jeugd verder uit.

Ook schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport Franky Demon is tevreden: “De kinderen kunnen invullingen voorstellen rond sport, spel en algemene beleving van het park waarbij ze zelf keuzes moeten maken. De site Knaepen biedt immers enorme mogelijkheden voor vrijetijdsbeleving in Zeebrugge zoals bijvoorbeeld  bmx’en, voetbal en picknicken. Vanuit de Stad willen we deze zomer Zeebruggenaren inspireren om te sporten. We plaatsen er tijdelijk de beweegcontainer, waarop allerlei beweegoefeningen mogelijk zijn. Buurtsport zal er activiteiten organiseren. Er zal ook geskatet kunnen worden. Door inspiratie aan te reiken willen we te weten komen wat kinderen en jonge gezinnen op lange termijn wensen te zien aan vrijetijdsinvulling op deze mooie site”

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis vult aan: “Het klopt dat we sterk inzetten op skatefaciliteiten in Zeebrugge. Dit met de komst van een pop-up skatepark. We kregen reeds de vraag van de jongeren en kinderen van Zeebrugge naar skatefaciliteiten in Zeebrugge. Met het openen van de Site Knaepen zag het buurtgericht netwerk, buurtsport en de jeugddienst een kans om een pop-up skatepark aan te bieden aan de jeugd van Zeebrugge en omstreken.  Het pop-up skatepark zal alvast blijven staan tot begin oktober.”

Vrijdagmiddag konden met het plaatsbezoek natuurlijk niet alle kinderen uit Zeebrugge bereikt worden. Daarom kunnen kinderen ook van thuis hun mening geven en de vragenlijst met pictoplay invullen via https://jong.brugge.be/kustparkknapen of kunnen ze ook dit weekend hun mening geven via de openparkdagen.

Meer info over het project : www.brugge.be/kustparkknapen

Persbericht en foto: Schepen Mathijs Goderis

Brugse Keppe

Brugse Keppe