Brugse Radio

Kiosk Arentshof wordt gerestaureerd

Stad Brugge start met de restauratiewerkzaamheden aan het neoclassicistisch prieel in het Arentshof. Eerder werd er een kleuronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek zal een beeld geven van de historische gelaagdheid en historische afwerkingsfasen van het bouwwerk.

Het uitgangspunt van de restauratie van het prieel is het maximaal behoud ervan en dit in zijn oorspronkelijke toestand. Schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet: “De werkzaamheden aan de kiosk zijn erg omvangrijk. Er zal een zachte reiniging gebeuren met speciale technieken en straalmiddelen die afgestemd zijn op het te reinigen materiaal zoals blauwe hardsteen en kalksteen. Het voegwerk en de natuursteenelementen worden plaatselijk hersteld. Scheuren in het metsel- en pleisterwerk worden verankerd. De houten dakstructuur wordt preventief en curatief behandeld. Slechte onderdelen van het dak en de houten kroonlijsten worden vervangen, de loden dakbedekking wordt vernieuwd. Het prieel wordt ook volledig geschilderd. Om alles ook ’s avonds te laten schitteren worden de verlichtingstoestellen vernieuwd.”

Met deze restauratie wil het stadsbestuur deze uitzonderlijke kiosk beschermen en bewaren voor de toekomst. “We zijn trots zijn op ons patrimonium, we dragen er dan ook goed zorg voor. Bruggelingen en bezoekers zullen binnenkort de kiosk in al zijn glorie terug kunnen bewonderen”, aldus schepen Minou Esquenet.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de bouwfirma Arthur Vandendorpe uit Zedelgem. De totale kostprijs voor de restauratiewerkzaamheden is geraamd op 96.082,86€ incl. btw.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe