Brugse Radio

Medewerkers Stad Brugge starten 2022 in nieuwe werkkledij

De medewerkers van Stad Brugge zetten het nieuwe jaar in met nieuwe werkkledij. Het stadsbestuur kiest voor een eigentijdse, sportieve look, die aansluit op zijn ambities en gaat hiervoor in zee met lokale partners.

Stad Brugge is een vooruitstrevende organisatie die inzet op innovatief en kwaliteitsvol werken en er op deze manier naar streeft om een Baanbrekende Werkgever te zijn. “Onder de noemer NENO (‘Naar Een Nieuwe Organisatie’) zetten we al enkele jaren in op een moderne, efficiënte organisatie in functie van onze klanten, de inwoners en bezoekers van Brugge. Voor de nieuwe kledij kozen we dan ook voor een eigentijdse, sportieve look, die aansluit op onze ambities. Vanaf vandaag zien we ongeveer 650 medewerkers van Stad Brugge in de nieuwe rood-zwarte werkkledij in het straatbeeld verschijnen”, zegt schepen van Personeel en Organisatie Pieter Marechal.

Met de nieuwe kledij zijn de personeelsleden van Stad Brugge nog beter herkenbaar voor de burger en helpen ze het positieve imago van de stad te versterken. Kwaliteit, respect en klantvriendelijkheid staan centraal, en deze nieuwe outfits stralen dit ook uit. “We noemen onze medewerkers graag ‘civil servants’ omdat ze steeds ten dienste staan van de burger. Ze verdienen voor deze uitdaging dan ook de beste uitrusting”, zegt algemeen directeur Colin Beheydt.

Lokaal en duurzaam staan centraal

De Stad sloot hiervoor een raamcontract af voor vier jaar met de firma Cleanlease, een bedrijf uit de Brugse regio. Deze firma zorgt ook voor het onderhoud van de kledij. Het grootste deel van de kledij wordt geproduceerd door de Brugse firma Dassy. “Deze samenwerking past volledig binnen de filosofie van de Stad om het aankoopbeleid verder te professionaliseren en hierbij een bijzondere focus te leggen op de bevordering van deelname van lokale bedrijven aan overheidsopdrachten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Daarnaast hechten we ook veel belang aan duurzaamheid, met name ecologische, sociale en economische aspecten.”

Cleanlease draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Samen met specialisten analyseren zij continu de reinigingsprocessen, zodat minder water en energie worden verbruikt. Door de nabijheid van de vestiging in Oedelem, worden het transport en de CO²-uitstoot sowieso ook geminimaliseerd. Het Brugse bedrijf Dassy zet in op hoogstaande kwalitatieve producten, die door hun langere levensduur sowieso al duurzaamheid nastreven. Bovendien selecteert zij enkel partners die garanderen om geen schadelijke substanties te gebruiken in hun producten. Op deze manier behaalt Dassy jaarlijks het Oeko-tex certificaat die dit engagement bevestigt. Om de sociale risico’s op het vlak van respecteren van internationale arbeids- en mensenrechten af te dekken, vereist Dassy van haar leveranciers, onderaannemers en andere partners dat een gedragscode wordt ondertekend waarin bevestigd wordt dat de werkplaatsnormen zullen gerespecteerd worden en dat de arbeidsomstandigheden in de volledige toeleveringsketen continu worden gemonitord en waar nodig geoptimaliseerd.

Sarco NV, die instaat voor de productie van een deel van de kledij voor het schoonmaakpersoneel, trekt deze lijn verder. Sarco kent de oorsprong en samenstelling van elk product. Zo hebben zij zicht op elke stap in de keten: 90% van hun grondstoffen worden aangekocht bij strategische leveranciers waar een langetermijnrelatie werd opgebouwd. Alle stoffen die Sarco gebruikt zijn eveneens Oeko-tex gecertificeerd.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe