Brugse Radio

Minister Crevits bezocht IVBO

IVBO, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland, is veel meer dan zomaar een afvalophaler. Doorheen de jaren is het bedrijf geëvolueerd tot een echte hightech-energiecentrale met 180 werknemers, die elektriciteit voor 15.000 inwoners en warmte aan tientallen industriële klanten levert.

IVBO zet afval om in warmte en elektriciteit. Met dit warmtenet is IVBO een echte pionier in Vlaanderen. Het begon ermee in 1982. Van toenaf werd het AZ Sint-Jan voorzien van warmte. Dat contract wordt overigens eerstdaags hernieuwd voor een periode van 20 jaar.

Het warmtenet op zich is echter aan vernieuwing toe want het oplappen van slijtage her en der kost handenvol geld. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het ook uit te breiden. Op termijn zou dat zelfs tot in de Brugse binnenstad kunnen gebeuren, al zijn er daar tal van nauwe straten waar al een ontdubbeld rioleringsstelsel onder het wegdek zit. Burgemeester De fauw zegt echter dat dit berekend kan gerealiseerd worden op voorwaarde dat er vanaf nu rekening mee gehouden wordt bij het vernieuwen van om het even welke straat. De fauw voegt eraan toe dat iedereen dan wel mee moet, want dat dat precies de plaats is waar het schoentje bij heel wat bedrijven wringt als het er dan echt op aankomt.

Vlaams Minister Hilde Crevits kwam vanochtend op bezoek bij IVBO voor een ontbijtvergadering om er één en ander te bekijken. Ze kreeg samen met burgemeester Dirk De fauw en schepen van Klimaat en Energie en IVBO-voorzitter Minou Esquenet het warmtezoneringsplan Brugge voorgesteld. Na afloop bezocht de delegatie de installatie en de dispatching van de Brugse verbrandingsoven in het gezelschap van de IVBO-directie.

(Frederik Thomas)

Brugse Keppe

Brugse Keppe