Brugse Radio

Minou Esquenet in Kroatië

Schepen Minou Esquenet was de voorbije dagen, van 19 tot 21 oktober, op het International Historic Cities Congress in Solin (Kroatië). Ze vertegenwoordigde er Stad Brugge en gaf op woensdag 20 oktober een lezing over het evenwicht tussen zorg dragen voor ons rijke stadspatrimonium en het gastvrij ontvangen van bezoekers. Op donderdag 21 oktober nam ze deel aan een panelgesprek met als onderwerp Cultural tourism after covid.

Het International Cities Congress wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd door de Kroatische stad Solin. Het motto van het symposium is ‘Meet, share & build’. Het congres wil historische steden en de toeristische industrie samenbrengen rond innovatieve ideeën, en alle ruimte geven aan het delen van kennis en ervaring.

Schepen Minou Esquenet: “Met mijn actieve deelname aan het International Historic Cities Congress wil ik Brugge verder internationaal op de kaart zetten als bijzondere werelderfgoedstad. De volgehouden inspanningen die we doen om ons waardevolle historisch patrimonium zo goed mogelijk te koesteren zijn onlosmakelijk verbonden met het toerisme in onze stad. Ook de wijze waarop we geavanceerde en duurzame nieuwe stedelijke bouwprojecten, zoals het BMCC en BRUSK, op een respectvolle manier met ons historisch weefsel integreren wordt in het buitenland met veel interesse gevolgd. Door ervaringen en kennis internationaal te delen kunnen we deze kostbare troeven van onze stad ook in het buitenland in de verf zetten.”

Foto: Kabinet Schepen Esquenet

Brugse Keppe

Brugse Keppe