Brugse Radio

Nestkasten gierzwaluw in historisch hart van Brugge

De gierzwaluwen zijn terug in ’t land en beginnen volop uit te kijken naar nestgelegenheid. “Als stad hebben we een hart voor deze zwaluwen, daarom breiden we het aanbod van de nestkastjes in onze historische stad verder uit. We hebben niet alleen de toelagen, we zijn ook actief op zoek naar bestaande nestjes of geschikte locaties voor het plaatsen van kunstnesten”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.
De sterke afname in aantal zwaluwen sinds de jaren ’60 zorgde voor grote bezorgdheid. Er werden veel initiatieven op touw gezet om te zorgen voor een bredere kennis en bescherming van alle soorten. “In Brugge houden we van de zwaluw. De vogels zelf zijn een fenomeen door hun wonderlijke levensstijl.In 2005 kwam een actieplan in voege om enerzijds geschikte nestplaatsen te voorzien en anderzijds bestaande nestplaatsen te behouden. Om dit te realiseren werd een samenwerking opgezet met Mergus, de vogelwerkgroep van Natuurpunt en de stedelijke groendienst. Met succes: in de afgelopen 16 jaar bleven honderden nestplaatsen behouden en gecreëerd: een vruchtbare samenwerking dus”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Werkpunt

Schepen van Volcem: “Het blijft een werkpunt om voldoende geschikte nestplaatsen te behouden of te creëren, vooral voor de gierzwaluw. Ik help graag bij de zoektocht naar nieuwe adressen. Meneer Maes van het Huis Perez de Melvenda contacteerde mij in de hoop opnieuw een zwanennest te bekomen aan de Rozenhoedkaai, waar volgens een oude gravure altijd zwanen nestelden. Tegelijkertijd overtuigde ik hem om alsook een nestkastje te voorzien.”

Ondertussen werd voor de zwanen naast de brug nestmateriaal voorzien en zijn twee nestkasten voor gierzwaluwen achter de luiken opgehangen. “Het is nu hopen dat de dieren snel de weg vinden naar hun nieuwe nestje. We trekken ze aan door het afspelen van geluiden van soortgenoten. Zwaluwen zijn maar kort in het land. Ze komen begin mei aan en vertrekken begin augustus al opnieuw naar de Sahel. Hun verblijf is een belangrijk moment gezien ze naar hier vliegen om te broeden. Daarom blijft het belangrijk dat we voldoende nestmogelijkheden aanbieden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Natuur in het historische hart van Brugge

De gierzwaluw is een dankbare gast. Het grootste deel van zijn leven brengt hij vliegend door. Zelfs slapen doen ze in de lucht. De natuur een plaatsje kunnen geven in het historische hart van de stad is natuurlijk fantastisch. Daarom ook de premie voor wie zwaluwnestjes aan z’n woning of gebouw hangt.

Premie voor goede zorg

Mensen die één of meerdere natuurlijke zwaluwnestjes aan hun huis of in hun gebouwen hebben, komen in aanmerking voor een premie voor goede zorg. Dit bedrag varieert tussen de € 25 à 100 per jaar naargelang het aantal nestjes. We noteren tussen de 100 en de 150 aanvragen per jaar. “Vorig jaar keerden we 102 premies uit. Goed voor een bedrag van €4.375. Aanvragers krijgen hierbij steeds een bezoekje van de vrijwilligers van Mergus, de vogelwerkgroep van Natuurpunt. Met een premie voor de goede zorg kunnen we de gemaakte nestkastjes beschermen.”

Doe je ook mee?
Wil je zelf ook je hart voor zwaluwen laten spreken? Op de website van de stad https://www.brugge.be/toelage-voor-zwaluwnesten vind je het volledige reglement. Ook je aanvraag indienen kan online. (Mario De Wilde)

Brugse Keppe

Brugse Keppe