Brugse Radio

Nieuwe Brandweerkazerne aan Dirk Martensstraat

De stad Brugge kiest voor de site van Metro in de Dirk Martensstraat voor de bouw van de nieuwe kazerne voor de brandweerpost Brugge. Op deze locatie zal de brandweer straks centraler gelegen zijn en ook dichter zijn bij het AZ Sint-Jan. De Brugse Brandweer zal dan vanuit één kazerne uitrukken. Het gaat om een investering van 20 miljoen euro. De brandweer zou er operationeel moeten zijn in 2025. De huidige hoofdwacht aan de Pathoekeweg nabij de Herdersbrug zal door de stad verkocht worden en wordt dan wellicht ingepalmd als industriegrond. De huidige voorpost aan de Walweinstraat, de voormalige brandweerkazerne van Brugge, zou dienst blijven doen als administratie voor diverse stadsdiensten. Een voorpost voor Zeebrugge, zoals indertijd, komt er niet, gezien de posten Knokke en Blankenberge zo goed als altijd eerder ter plaatse zijn in het havengebied. Zij behoren eveneens tot de Zone1. (Stefaan Reuse/Frederik Thomas)

 

Brugse Keppe

Brugse Keppe