Brugse Radio

Nieuwe vrachtwagenparking is een feit

De vrachtwagenparking aan de Lodewijk Coiseaukaai is klaar voor gebruik. De nieuwe vrachtwagenparking komt tegemoet aan de vraag van de bewoners in de Dudzeelse Steenweg. Hun tuinzone paalt aan de oude vrachtwagenparking en gaf heel wat hinder. “Van zonafname door de hoge geluidswanden tot geluidsoverlast. We verbeteren de leefbaarheid van de buurtbewoners”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De vrachtwagenparking bestaat uit 16 parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger en 6 kortere plaatsen voor trekkers zonder oplegger of kleine busjes. “De in- en uitrit van de parking is gelegen in de Quenastkaai om de geluidsoverlast te beperken voor de omwonenden en meer verkeersveiligheid te garanderen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Door het schuin plaatsen van de parkeerplaatsen voor trekker met oplegger kunnen twee rijen parkeerplaatsen gecreëerd worden en blijft er plaats voor zes kortere parkeerplaatsen voor trekkers of busjes, waardoor de randparking voor auto’s kan ontlast worden.”

Geluidswerende wand

De parking wordt aan twee zijden afgesloten met een geluidswerende wand. Enkel de zijde aan de Binnenweg en de zijde naar de buur, de firma Depré Storage toe blijven open. Dit laatste op vraag van de firma Depré die zelf een doorzichtige afsluiting plaatst. Hiervoor worden de geluidspanelen van de bestaande vrachtwagenparking hergebruikt, met de bedoeling om nieuwe lagere geluidswanden te plaatsen op de randparking. “Op de parking zelf en tussen de geluidswand en het fietspad Lodewijk Coiseaukaai worden groenzones voorzien. De groenzones werden nog niet in detail uitgewerkt, er komen mogelijks vier bomen binnen de parkeerzone en minstens drie bomen aan de Lodewijk Coiseaukaai. De aanplant zal worden opgenomen bij een volgende boomverjonging, uitvoering najaar 2021”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Start werkzaamheden randparking

Vandaag starten de werkzaamheden om de oude vrachtwagenparking om te vormen tot een autoparking. Die werkzaamheden gaan gepaard met een kostprijs van circa 150.000 euro. “Het verplaatsen van de vrachtwagenparking is belangrijk voor de omliggende huizen en de leefbaarheid aan de randparking. Zo wordt de torenhoge afsluiting aan het einde van de tuinen van de omwonenden verwijderd.

Door het verplaatsen van de parking kunnen we een nieuwe randparking realiseren. Deze parking in het noorden van de stad is belangrijk voor bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen, maar ook voor shoppers die er gratis kunnen parkeren en van daaruit de stad intrekken. Ook voor de mensen die werken in de stad en voor bezoekers zal ze een meerwaarde betekenen. Bovendien kan je daar op de bus stappen richting het centrum”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

De eindhalte van de centrumshuttle is gelegen aan de randparking. “De parking zal klaar zijn tegen de komende zomervakantie ( juli 2021)”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De nieuwe randparking zal 122 parkeerplaatsen tellen. Dit najaar (november) worden op de parking 13 hoogstammige bomen aangeplant en een bomenrij van 12 hoogstammige bomen aan de Lodewijk Coiseaukaai. Er zullen ook vier plaatsen zijn voor laadpalen.

“Een van de punten uit ons beleidsprogramma is de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op randparkings. Na de eerdere realisatie van parking Waggelwater zal ook deze herinrichting de mobiliteit in heel Brugge ten goede komen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe