Brugse Radio

Opbouw voetgangersbruggen WK Wielrennen start dit weekend

Het WK Wielrennen komt met rasse schreden dichterbij en dat laat zich voelen in het straatbeeld. Op meer dan 100 locaties in en rond Brugge doken al aankondigingsborden en 12 dynamische tekstkarren op. Op maandag 6 september zijn de logistieke voorbereidingen gestart van dit vijfdaagse wielerevenement met de leveringen van het nodige materiaal.

Komend weekend start dan de eigenlijke bouw van het Brugse WK-decor. In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 september wordt de voetgangersbrug aan de Bloedput (kruising Gulden Vlieslaan x Bevrijdingslaan) gebouwd. “Dit gebeurt ’s nachts om zo de verkeershinder te beperken”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Bestuurders die vanuit de richting van ’t Zand komen, kunnen vrijdagnacht doorrijden naar de Bevrijdingslaan en de Gulden Vlieslaan. Wie vanuit de richting van de Ezelpoort komt, moet wel afslaan richting Bevrijdingslaan. Deze voetgangersbrug is bedoeld voor bewoners en bezoekers die het parcours willen kruisen. Fietsers zijn op deze brug niet toegelaten. Ze kunnen wel langs beide kanten van het parcours blijven fietsen, maar kunnen het parcours niet dwarsen.”

De installatie van de voetgangersbrug aan het Station vindt in de nacht van zaterdag 11 september op zondag 12 september plaats. “Het verkeer kan die nacht overal door, maar zal in elke richting wel over één rijstrook moeten rijden. Deze brug ligt niet langs het parcours, maar zorgt voor een vlotte verbinding tussen het Station en de aankomstplaats op ’t Zand.”

De voetgangersbruggen zijn trouwens uitsluitend voor voetgangers bedoeld. Er is geen fietsgleuf voorzien. “Fietsers op het Stationsplein worden tijdens de wedstrijden omgeleid via de Bargeweg naar het fietspad onder de Katelijnebrug. Dat is nodig om in die drukke zone dwarsend verkeer van voetgangers en fietsers te vermijden en zo het autoverkeer vlotter te laten verlopen tijdens de wedstrijden. De stad blijft met de wagen bereikbaar via de oostelijke en zuidelijke kant, terwijl West-Brugge en het noorden van de stad met de wagen moeilijker en soms niet bereikbaar zal zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Parkeer- en verkeersvrij parcours

Vanaf maandag 13 september verschijnen ook al heel wat parkeersverbodsborden langs het parcours, dat parkeer- en verkeersvrij moet zijn. De borden tonen aan wanneer bestuurders hun wagen elders moeten parkeren. Bewoners krijgen de kans om hun wagen vanaf dan op nabijgelegen parkings achter te laten, wanneer de eerste nadars worden geplaatst. Zij werden hier ook per brief over ingelicht.

Tijdens het WK wordt ook de rijrichting van de Zilverstraat omgedraaid. Dat is nodig om het centrum bereikbaar te houden voor autoverkeer. De Steenstraat en de Geldmuntstraat blijven op zaterdag 18 september dus wel bereikbaar met de wagen. Normaal is dat door de shoppingdagen niet het geval.

“Ook de WK-boog van de laatste kilometer wordt trouwens dit weekend gebouwd. Die installatie komt op de Gulden Vlieslaan ter hoogte van ’t Stil Ende. Of dat vrijdag- dan wel zaterdagnacht gebeurt, is nog niet duidelijk. Feit is dat het WK-decor vanaf zondag 12 september heel pertinent in het straatbeeld te zien zal zijn”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Alle info over het WK wielrennen is terug te vinden op https://www.brugge.be/wkwielrennen

Foto: Brugs Radiohuis

Brugse Keppe

Brugse Keppe