Brugse Radio

Opmerkelijke archeologische vondst in Torhout

Tijdens de opgravingswerken op de Markt in Torhout zijn 15 skeletten gevonden. Het gaat menselijke resten, hoofzakelijk die van kinderen, en ze zouden dateren uit de elfde of twaalfde eeuw. Alles wijst er dan ook op dat er op deze plaats ooit een kerkhof moet zijn geweest. Er werden op dezelfde plaats ook twee zogenaamde kogelpotten aangetroffen. In de middeleeuwen werden daarin foetussen begraven. De archeologische opgravingen gaan ondertussen door. Eens die achter de rug zijn, kan er verder gewerkt worden met het heraanleggen van de Torhoutse markt.

Foto: Stad Torhout

Brugse Keppe

Brugse Keppe