Brugse Radio

Overstortsensoren in de Brugse Reien

De kwaliteit van het water in de Brugse Reien is aanzienlijk verbeterd sinds de jaren 1970. Dat is te danken aan de aanpassingen aan het rioleringsstelsel en de systematische controle op illegale lozing van afvalwater. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Stad Brugge wil daarom overstortsensoren aankopen.

Schepen van Klimaat en Energie, Milieubeleid en Smart City Minou Esquenet: “Brugge is een slimme stad en daarom wil het stadsbestuur hiervoor data en sensoren inzetten. De Stad zal een aanbestedingsprocedure opstarten voor de aankoop van overstortsensoren. Een overstort is een opening in het rioleringsstelsel waarlangs het overtollige afval- en regenwater wordt afgevoerd bij hevige en langdurige regen. Bij overstort komt het met regen verdunde afvalwater (on)rechtstreeks in de waterloop terecht. De overstortsensoren zullen de tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit, door een overstort na een hevige regenbui, signaleren. Via alarmsystemen zullen de stadsdiensten verwittigd worden zodat zij snel en efficiënt actie kunnen ondernemen met extra beluchting, meer stroming in de reien of door verstoppingen te reinigen. Ook de hoeveelheid geloosd afvalwater zal kunnen worden ingeschat.”

Momenteel wordt de werking van overstorten gemonitord via bakjes voorbij de overstortmuur. Van zodra deze bakjes zich gevuld hebben met afvalwater, heeft het overstort gewerkt. Deze methode is echter omslachtig want om de bakjes visueel te inspecteren, moet er namelijk iemand in het riool afdalen. Indien niet alle overstorten worden gecontroleerd, worden de bakjes ook niet allemaal geleegd. Het is dan moeilijk na te gaan wanneer er precies overstortwerking heeft plaatsgevonden.

Stad Brugge wil een twintigtal meettoestellen plaatsen in de stad. Die zullen het niveau van de overstorten automatisch meten via peilmeting. “Er komen onder meer sensoren ter hoogte van de Rozenhoedkaai, de Peerdenbrug, de Koningsbrug en de Snaggaardbrug. De overstortsensoren zullen zeer regelmatig een peilmeting uitvoeren. Bovendien zullen drie sensoren worden ingezet om het waterniveau van de reien continu te monitoren. De sensoren zitten in een corrosiebestendige behuizing, en hebben ook een eigen stroombron en datalogger. Hierdoor kunnen de sensoren minstens enkele jaren autonoom werken”, aldus schepen van Klimaat en Energie, Milieubeleid en Smart City Minou Esquenet.

De kostprijs voor de overstortsensoren wordt geraamd op 38.000 euro incl. BTW.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe