Brugse Radio

Proefproject druktemeting Brugse winkelstraten

Stad Brugge start samen met Stad Gent met het proefproject VLOED (Voorspellen Lokale Ondernemers en Economie door Drukte) waarbij de drukte in een Living Lab, meer specifiek in de winkelstraten Zuidzandstraat en Steenstraat, gemeten wordt. Het project heeft als doel om op termijn aan economische actoren binnen de stad (handelaars, horeca-uitbaters, ondernemers, investeerders,…) een platform te bieden dat hen bruikbare informatie kan verschaffen over het druktebeeld in de stad. Dat gebeurt met behulp van artificiële intelligentie (data en algoritmes) maar ook met respect voor ieders privacy. 

“In het kader van onze Smart-City-strategie zijn wij constant op zoek naar een uitbreiding van relevante data. Mensenstromen meten is sowieso interessant voor ons als stad. Dit project zal ons in staat stellen bijkomende data-flows te genereren. In eerste instantie zullen die dienen om de lokale economische sector te ondersteunen, maar we hopen dit later verder te kunnen uitbreiden”, zegt schepen van Smart City Minou Esquenet.

“Met druktecijfers en druktevoorspellingen kunnen handelaars en horeca-uitbaters beter geïnformeerd worden om beslissingen te nemen”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. “Dankzij data en artificiële intelligentie komen er heldere antwoorden op ‘drukte-gerelateerde’ vragen. Wanneer zet ik extra personeel in? Hoeveel mensen mag ik verwachten tijdens de braderie? Waar is het zinvol om te investeren? De Stad heeft vooraf bij de Brugse ondernemers gepolst welke vragen ze zich stellen.”

Slimme bakjes

In Brugge hangen er sinds maandag 10 januari kleine bakjes aan de gevels van panden in de Zuidzandstraat, Steenstraat en op het Simon Stevinplein. De toestellen en telcamera’s analyseren de mensenmassa in de straten.

Dit gebeurt met respect voor ieders privacy. Geen van de drie in Brugge gebruikte technologieën werkt op basis van gezichtsherkenning of registreert persoonlijke gegevens. De slimme technologie kan ook niet misbruikt worden door derden.

“In de toestellen zit software die de chaotische passantenstroom meteen analyseert en omzet naar bruikbare cijfers: het aantal shoppers maar ook bijvoorbeeld het aantal fietsen, auto’s of zelfs bakfietsen. De algoritmes leren zichzelf accuraat drukte voorspellen”, zegt schepen Minou Esquenet.

Zo werkt het in Brugge

  1. Radiosensors

De sensors van CrowdScan gebruiken geen camera’s, Wi-Fi, Bluetooth of mobiele data maar een simpel radiosignaal. Hoe meer mensen er door het signaal lopen, hoe meer ze het verstoren. Toestellen aan de overkant van de straat vangen de storing op. Zo telt een algoritme hoeveel mensen voorbijliepen.

  1. Passantentellingen via telcamera’s en sensoren van ’t Zand tot aan de Markt

De oplossingen van de bedrijven Citymesh, Geosolutions/Aptus en ViNotion gaan een stapje verder. De slimme camera herkent het type passant op basis van de snelheid en vorm: loopt daar een voetganger of is het een fietser? De software in de camera genereert meteen ook cijfers: zoveel voetgangers, auto’s, bussen en fietsen kwamen er voorbij in de winkelstraten. Er worden geen beelden opgenomen en niemand kan ze bekijken, enkel de cijferanalyse wordt doorgestuurd.
Tijdelijk project
Het experiment met de druktemetingen loopt drie maanden, van januari tot maart. Later volgt een evaluatie om na te gaan welke meetsystemen het meest accuraat en relevant zijn. Daarna krijgen handelaars uitgebreide feedback op hun vragen. Op termijn komt er een webplatform waarop iedereen de cijfers kan raadplegen.

Samenwerking met de stad Gent

Stad Brugge voert het onderzoek samen uit met de Stad Gent. Dit project wordt gefinancierd door Vlaanderen en Europa.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe