Brugse Radio

projectsubsidie ’20 jaar Brugge 2002’

In februari 2022 is het twintig jaar geleden dat ‘Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa’ van start ging. De organisatie van het culturele jaar was een scharnierpunt in de culturele ontwikkeling van onze stad.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Brugge laat deze twintigste verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan. Via het tijdelijke projectsubsidie-instrument ’20 jaar Brugge 2002’ willen we Brugse kunsten- en cultuurorganisaties en Brugse kunstenaars aanmoedigen om in de geest van ‘Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa’ verder werk te maken van een kunst- en cultuurstad van de toekomst.


De tijdelijke projectsubsidie ’20 jaar Brugge 2002’ wil inzetten op nieuw talent, nieuwe vormen en nieuwe samenwerkingen. Ze kan zowel door individuele Brugse kunstenaars als door professionele Brugse kunsten- en cultuurorganisaties aangevraagd worden.

Alle voorstellen tot projecten dienen zich af te spelen tussen 1 februari en 30 november 2022. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 15 november ’21 via een online aanvraagformulier. Hierna buigt een jury zich over alle voorstellen, om dan begin 2022 het goedgekeurde aanbod voor te stellen.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe