Brugse Radio

Raakvlak presenteert nieuwe website 123 Archeologie

Meer dan 10 jaar bood Raakvlak, IOED Brugge en Ommeland, “Het vuilniszakproject” aan op scholen in Brugge, Beernem, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zedelgem. Tijdens deze workshop trok een archeoloog van Raakvlak met een moderne vuilniszak naar de klas om archeologisch onderzoek uit te leggen aan de hand van oud en nieuw afval. Dit pakket was na meer dan een decennium rijp voor vervanging. Met het nieuwe project “123 Archeologie” treedt de archeologische scholenwerking van Raakvlak het digitale tijdperk in.

Pascal Ennaert, voorzitter van Raakvlak: “Publiekswerking is de voorbije jaren tot een absoluut speerpunt uitgegroeid voor Raakvlak. We hebben dan ook een trekkersrol in het verbreden van het draagvlak voor Onroerend Erfgoed en wat betreft erfgoededucatie. Omdat we met het “Vuilniszakproject” slechts een beperkt aantal scholen per jaar konden bereiken, was een update al even aan de orde. Na de sluiting van het archeologiemuseum stroomden heel wat aanvragen binnen voor een bezoek van een archeoloog aan de Brugse scholen. De nood aan een nieuw educatief archeologisch pakket dat onafhankelijk van een fysiek bezoek van een archeoloog te gebruiken is, werd zeer duidelijk. Als voorzitter ben ik erg trots om het nieuwe project “123 Archeologie” vandaag te mogen voorstellen.”

Hybride, leerkrachtondersteunend en laagdrempelig

De missie van het nieuwe project is duidelijk. Raakvlak wil kinderen uit de derde graad van het lager onderwijs warm maken voor hun lokaal (onroerend) erfgoed en laten beseffen dat archeologie geen ver van hun bed show is, maar overal rondom hen te vinden is. Om deze missie te doen slagen, ging Raakvlak op zoek naar een educatieve partner in het project. Deze partner werd Oetang bv, learning designers, een expert in het ontwikkelen van leerervaringen.

Jasper Pillen, schepen van onderwijs voor Stad Brugge: “Bij het uitwerken van een nieuw educatief project is het erg belangrijk om ook naar de noden en wensen van de toekomstige gebruikers te luisteren. Daarom werden al heel vroeg lokale leerkrachten betrokken in het voortraject van “123 Archeologie”. Ook in de andere fases van het project werd feedback gevraagd aan leerkrachten, maar vooral in de laatste testfase was de inzet van onze geëngageerde leerkrachten onmisbaar. Deze participatieve samenwerking zorgt ervoor dat het project ook gedragen wordt door het onderwijsveld.”

De instap naar het project is laagdrempelig, om de leerkracht toe te laten om snel en behapbaar aan de slag te kunnen. De uitgewerkte stappenplannen zijn gericht op zowel de leerkracht als de leerlingen. “123 Archeologie” is een hybride concept, waarbij een website en digitale bronnen het vertrekpunt vormen en de archeoloog in de klas brengen. Vanuit de werkvormen en de printbare sjablonen ontstaat live interactie in de klas.

Archeologie, maar dan op een andere manier

Met het nieuwe project “123 Archeologie” dagen de archeologen van Raakvlak klassen uit om archeologische uitdagingen aan te gaan. Deze uitdagingen zijn te vinden op de gloednieuwe educatieve website www.123archeologie.be. De nieuwe website is gratis en voor iedereen toegankelijk. Dankzij de digitale stappenplannen kan de leerkracht kiezen om zelf het stuur in handen te nemen via presentatie of het digibord of de leerlingen mee aan het stuur te laten via laptop of tablet.

Nico Blontrock, schepen van Cultuur: “Er valt veel te leren over én door archeologie. Archeologie wordt vaak te eng bekeken. Via de “123 Archeologie” uitdagingen ontdekt de klas dat archeologie meer is dan graafwerk (en niet gaat over dinosaurussen). Zo geven we een juist beeld van archeologie. Op een speelse manier ontdekt de klas de denkwijzen en technieken die een archeoloog toepast om te achterhalen hoe mensen vroeger woonden en leefden.”

In 1-2-3 aan de slag

De archeologen dagen de klasgroep uit om archeologie uitdagingen aan te gaan. Elke uitdaging vertrekt vanuit een concrete situatie, casus of probleem met een filmpje waarin een echte archeoloog de leerlingen meeneemt in de boeiende wereld van de archeologie. Tijdens de uitdaging leert de klas al doende over archeologie. Na afloop van de uitdaging worden de 3 belangrijkste archeologische inzichten samengevat. De klas verdient zo telkens een badge en zet stapjes vooruit als junior archeologen.

Het “123 Archeologie”-aanbod kan gebruikt worden om bestaande wereldoriëntatie thema’s mee te verrijken, bijvoorbeeld als aanvulling op een eigen werkbundel of methode. De uitdagingen kunnen ook als losstaande activiteiten beschouwd worden, zonder die in te bedden in een project of thema. Elke uitdaging heeft een waarde op zich en kan de kinderen inspireren.

Voorzitter van Raakvlak, Pascal Ennaert: “Het aanbod van “123 Archeologie” zal stelselmatig uitbreiden. Alle uitdagingen worden geschreven voor een bepaalde leeftijdsgroep. Daarbij houden we rekening met een verticale leerlijn vanuit de algemene doelen van het project: de doelen keren terug over verschillende leeftijdsgroepen heen en het toepassings- en beheersingsniveau wijzigt. De huidige openingsopdracht en 10 uitdagingen zijn geschikt voor de derde graad van het basisonderwijs.”

Meer informatie over “123 Archeologie”?

Contacteer Raakvlak publieksmedewerker Caroline Landsheere via caroline.landsheere@brugge.be of 050324569.

Foto: Brugs Radiohuis

Brugse Keppe

Brugse Keppe