Brugse Radio

Sportdienst Stad Brugge valt in de prijzen

Op donderdag 8 december 2022 viel de Brugse Sportdienst in de prijzen tijdens de #Sportersbelevenmeer awards van Sport Vlaanderen in Gent. De awards zetten succesvolle sportpromotionele activiteiten van lokale besturen in de kijker.

De Brugse Sportdienst won de award en eerste prijs binnen het criterium Sport op het Werk, waar ze de acties binnen het bewegings- en gezondheidsbeleid van de Stad onder de noemer ‘Happy Healthy You’ hadden ingediend. Het project ‘Happy Healthy You’ geeft medewerkers van de Stad en OCMW Brugge de nodige omkadering voor gezond en vitaal telewerk en kwam in een stroomversnelling tijdens de lockdowns en maatregelen tijdens de coronacrisis.

Naast een eerste prijs, behaalde de Sportdienst ook de derde plaats met de ‘Strava Mountainbike Challenges’ binnen het criterium Sport in de Vrije tijd. Met dit project werden Brugse mountainbike routes gepromoot en werden sporters samengebracht in een online community.

Schepen van Sport Franky Demon: “Onze Sportdienst zet zich dagelijks in om Bruggelingen aan het bewegen te krijgen, maar doet ook inspanningen om de vele Brugse stadsmedewerkers gezond te houden. Deze prijzen vormen een bijzonder mooie erkenning voor de inspanningen van ons team. Ze zijn een extra stimulans om ook in de toekomst op deze weg verder te borduren. We dagen alvast alle Bruggelingen uit om verder deel te nemen aan onze activiteiten en evenementen. Zonder het enthousiasme van die vele sportievelingen hadden we deze prijzen niet gewonnen.”

Schepen van Welzijn en Personeel & Organisatie Pieter Marechal: “Sinds maart 2020, de start van de coronacrisis, werken heel wat medewerkers af en toe van thuis. Telewerk heeft heel wat voordelen, maar er zijn ook valkuilen. We houden er dan ook aan om het fysieke en mentale welzijn van onze medewerkers nauwgezet te blijven monitoren. Dat ons Brugse project werd gehonoreerd, is bijzonder fijn.”

Schepen van Sociale Zaken en voorzitter van Mintus Pablo Annys: “We zijn zeer tevreden met deze bekroning, maar ook in de toekomst werken we onverminderd verder rond deze thema’s. We pakken begin volgend jaar uit met nieuwe initiatieven, maar daarover later meer.”

Foto: Sport Vlaanderen

Brugse Keppe

Brugse Keppe