Brugse Radio

Stad Brugge evalueert nieuwe openbaarvervoersplan

Op 1 juli 2023 trad de eerste fase van het nieuwe openbaarvervoersplan in Brugge in werking. Het stadsbestuur wil via een enquête het vernieuwde openbaarvervoersplan op een objectieve manier evalueren.

Burgemeester Dirk De fauw. “De verschillende mobiliteitswijzigingen hebben een grote impact op de Bruggelingen. We willen dan ook het vernieuwde openbaarvervoersplan op een objectieve manier evalueren. Al wie woont, werkt, naar school gaat of ontspant in Brugge en gebruik maakt van het openbaar vervoer kan hieraan deelnemen. Deze evaluatie zal de basis vormen voor een verdere dialoog met De Lijn en de vervoersregio over de optimalisatie van het plan.”

Digitaal en op papier

“Aan de hand van een objectieve enquête willen we een genuanceerd beeld krijgen van de impact van het nieuwe openbaarvervoersplan. In tegenstelling tot een open oproep tot feedback, laat een enquête toe om de verschillende deelaspecten van het plan te bevragen. Met een enquête krijgen we ook zicht op bijkomende parameters, zoals woonplaats of frequentie van gebruik”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

De bevraging loopt tot 15 november 2023. Deelnemen kan via www.brugge.be/doorendoor of via een papieren exemplaar in een van de Brugse dienstencentra.

Foto©Brugs Radiohuis

Brugse Keppe

Brugse Keppe