Brugse Radio

Sterilisatieproject huiskatten van gezinnen met beperkt inkomen

Stad Brugge lanceert een sterilisatieproject voor huiskatten van gezinnen met een beperkt inkomen. Gezinnen die onder OCMW- of schuldbemiddeling staan en voldoen aan de voorwaarden, kunnen een financiële tussenkomst krijgen wanneer zij hun huiskatten laten chippen, registreren en steriliseren of castreren.

Schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis legt uit:  “Huiskatten laten steriliseren of castreren is een preventieve maatregel en de meest diervriendelijke manier om de zwerfkattenpopulatie en het bijbehorende dierenleed te verminderen. De kostprijs van een sterilisatie of castratie is voor vele gezinnen met een beperkt inkomen een hoge financiële drempel. Dat uitgangspunt werd mij ook bevestigd door rechtstreeks in dialoog te gaan met de Brugse armoedeverenigingen en het OCMW bij het begin van deze legislatuur. Met de opstart van dit project geven we de katteneigenaars ook de kans om hun huisdier te laten steriliseren, castreren en/of chippen.”

Ook Schepen van sociale Zaken Pablo Annys is tevreden. “Met deze financiële tussenkomst wil Stad Brugge gezinnen, die zelf niet de middelen hebben, informeren en motiveren om hun huiskatten toch te laten steriliseren of castreren. De aanvrager betaalt 15% van de effectieve kost van de ingreep aan de dierenarts. De stad Brugge betaalt het verschil aan de dierenarts via de vereniging Beestjes in Nesten vzw.”

Het sterilisatieproject loopt vanaf 10/01/2022 tot en met 14/12/2023 en is een samenwerking van de stad Brugge met de vereniging Beestjes in Nesten vzw.
Beestjes in Nesten vzw staat in voor de behandeling van de aanvraag, de toekenning en uitbetaling van de toelage. Per gezin kan voor maximaal twee huiskatten een financiële tussenkomst aangevraagd worden.

Alle info vind je in de toelichtingsbrief bij het project voor de sterilisatie van huiskatten van gezinnen met een beperkt inkomen op www.brugge.be/sterilisatieprojectbeperktinkomen of contacteer de vereniging Beestjes in Nesten vzw :

Beestjes in Nesten vzw, Zandwege 11, 8000 Brugge.
website: https://beestjesinnesten.be,
e-mail: info@beestjesinnesten.be
tel.: 0478/70 53 10

Foto: Kabinet Schepen Goderis

Brugse Keppe

Brugse Keppe