Brugse Radio

Vaccinatiecentrum Brugge: extra helpende handen gevraagd

Dankzij de hulp en inzet van vele vrijwilligers verliepen de eerste vaccinatierondes in Brugge erg vlot. De vaccinatiecampagne krijgt nu een vervolg. Stad Brugge kan hierbij extra hulp goed gebruiken.

Concreet zoekt Stad Brugge stewards, baliemedewerkers en medisch personeel voor het testcentrum en voor het vaccinatiecentrum in B-Park. Wie wil meewerken, kan zich kandidaat stellen en registreren via https://planningvacc.habovzw.be/nl .

Ook voor het callcenter in het Huis van de Bruggeling is Stad Brugge op zoek naar helpende handen. Wie interesse heeft om de Bruggelingen telefonisch te woord staan, kan contact opnemen met info@brugge.be (vermeld daarbij ‘vrijwilliger callcenter’ in het onderwerp).

Stand van zaken vaccinatie in Brugge

Op vandaag is meer dan 92% van de Bruggelingen ouder dan 12 jaar volledig gevaccineerd. Alle 85-plussers kregen ondertussen al een boosterprik. Het is de bedoeling om alle 65-plussers de kans te geven om voor de kerstvakantie een boosterprik te krijgen. Let wel: de datum van de prik is afhankelijk van welk vaccin men gekregen heeft en welke periode er tussen tweede en de derde prik moet zijn. Dat betekent dus dat het kan zijn dat een 66-jarige vroeger zijn boosterprik krijgt dan een 75-jarige. Hier gelden de Vlaamse en medische regels.

“We merken ook dat de voorbije weken heel wat mensen naar het vaccinatiecentrum gekomen zijn om hun eerste coronavaccin te ontvangen. Ook in de komende tijd zijn de niet-gevaccineerden nog steeds welkom voor een prik. Ze kunnen zich hiervoor aanmelden via het Huis van de Bruggeling (050 44 8000)”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Wie zich laat vaccineren of testen, roep ik op om wat geduld aan de dag te leggen en respect te tonen voor de medewerkers die dagelijks in de vuurlinie staan om de coronacrisis te bestrijden. De besmettingscijfers zijn momenteel aan de hoge kant. Het vraagt van iedereen een inspanning om het tij te doen keren zodat we straks weer normaler kunnen leven.”

Vaccinatie zorgpersoneel

Stad Brugge doet er alles aan om de zorgverstrekkers zo snel mogelijk hun extra coronavaccin aan te bieden. Burgemeester Dirk De fauw: “Vanaf deze week krijgen zorgmedewerkers hun boosterprik. Hoe sneller zorgverstrekkers deze prik krijgen, hoe beter beschermd ze zijn. Dit is belangrijk voor ons zorgsysteem. Deze week vertrokken al meer dan 3.000 uitnodigingen richting zorgmedewerkers. De komende dagen volgen er nog meer.”

Praktisch

Het vaccinatiecentrum bevindt zich in B-Park (Blankenbergse Steenweg).

Meer info op https://www.brugge.be/coronavirus/vaccineren of via 050 44 8000.

Brugse Keppe

Brugse Keppe