Brugse Radio

Voorstelling nieuw logo stedelijk basisonderwijs Brugge

Het stadsbestuur van Brugge organiseert op zes verschillende plaatsen in de stad ‘beiresterk’ basisonderwijs voor meer dan 900 kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.

Schepen van Onderwijs Ann Soete: “Het aanbod is in die zin ook divers omdat er naast gewoon basisonderwijs, ook buitengewoon onderwijs aangeboden wordt. De pluralistische visie die elk kind omarmt en de bevlogen leerkrachten en pedagogische medewerkers die elk kind stimuleren om de beste versie van zichzelf te ontdekken, onderstrepen we met een nieuw logo.”

Het berenpootje en het hartje in het logo beklemtonen de ijver van iedereen die in het Brugse stedelijk onderwijs betrokken is. Er wordt elke dag ingezet op de lokale verankering van kinderen terwijl we hen uitnodigen om de wereld te ontdekken en op hun beurt hun afdruk na te laten.

Daarom zetten we het stedelijk basisonderwijs in de kijker met een nieuw, fris logo. Iedereen is welkom om onze scholen te ontdekken aan de hand van de kernwoorden of door een kijkje te gaan nemen op de website of binnen de schoolmuren.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe