Brugse Radio

Voorstelling nieuwe bankautomaat Lissewege

De inwoners uit Lissewege zullen binnenkort terug geld kunnen afhalen in hun buurt. Dit was jaren lang anders.

Schepen van Smart City en Facilitair Beheer Minou Esquenet: ”Geld afhalen in Lissewege was al jaren niet meer mogelijk. Steeds meer bankverrichtingen gebeuren tegenwoordig digitaal. Dat is echter niet voor iedereen even eenvoudig. Vooral ouderen en kwetsbare groepen ervaren moeilijkheden omdat er in de buurt geen mogelijkheid is om geld af te halen. Als schepen van Smart City wil ik de digitale kloof in onze stad zo klein mogelijk maken. Dat geldt absoluut ook voor Lissewege.”

Stad Brugge gaat daarom een contract aan met de firma Batopin om een bankautomaat te plaatsen aan de centraal gelegen school in Lissewege, ter hoogte van de Stationsstraat.

“Net zoals de hogere overheden zijn ook wij er ons van bewust hoe belangrijk het is ook in meer afgelegen dorpskernen geld te kunnen afhalen, en daarom doen we ook echt grote inspanningen om de inwoners daar te helpen. Daarom stellen we hier in Lissewege ons eigen gebouw ter beschikking. Het heeft wat voeten in de aarde gehad om de juiste afwegingen te vinden tussen plannen voor de school, het uitzicht van ons mooie dorp en de verbouwingen die nodig zijn om het gebouw veilig te maken. Na intens overleg met Batopin, zullen we er dus voor zorgen dat de ruimte waar de bankautomaat wordt geplaatst volledig waterdicht, stevig beschermd en veilig is. Onze stadsdienst Facilitair Beheer staat hiervoor in. De kosten voor de aanpassingswerken worden geraamd op 20.000 euro. Omdat het om een stadsgebouw gaat, neemt de Stad deze werkzaamheden op zich. We zullen ook een afzonderlijke aansluiting bij Fluvius voorzien”, zegt schepen van Smart City en Facilitair Beheer Minou Esquenet.

Voor de nieuwe bankautomaat in Lissewege moet de firma Batopin een omgevingsvergunning aanvragen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Er is tegenwoordig grote nood aan self-banking automaten. Waar er nog veel kantoren zijn, vooral in grotere dorpskernen, is er een overaanbod aan automaten terwijl er elders vaak geen automaten meer zijn. In Brugge maakt Batopin momenteel een spreidingsplan op zodat iedereen op 5 kilometer van de woning een geldautomaat ter beschikking zou hebben. Deze nieuwe automaat in Lissewege krijgt een uitstekende ligging in de hoofdtoegangsweg naar de dorpskern. Bovendien zal de ingreep in het straatbeeld beperkt zijn. Voorheen werd ook al een vergunning gegeven voor de plaatsing van een geldautomaat te Zeebrugge in het gebouw van de oude Vismijn en in de Blankenbergse Steenweg te Sint-Pieters op de parking van Delhaize.”

Foto©Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe