Brugse Radio

Voorstelling verkavelingsproject VTI Brugge

In 2019 werd een verkavelingsvergunning toegekend om de site waar tot op heden het VTI is gehuisvest om te vormen tot een wooninbreidingsproject. Onlangs kende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning voor de effectieve bouw van het project toe.

Op de site komen 31 eengezinswoningen, 96 appartementen en 8 stapelwoningen. Er wordt ook nieuwe wegenis aangelegd met alle nodige nutsvoorzieningen. In totaal komen er dus 135 nieuwe woongelegenheden voor diverse doelgroepen. Het gaat om woningen met een tuin, maar er zijn ook kleinere en ruimere appartementen. Er is nieuwbouw voorzien maar de meest waardevolle bebouwing aan de zijde van de Boeveriestraat blijft behouden.

De huidige schoolgebouwen van het VTI op de site worden gesloopt, met uitzondering van de oudste bebouwing aan de Boeveriestraat die een beeldbepalend karakter heeft. Enkel ter hoogte van het huidige torentje komt een stukje nieuwbouw waar ook de toegang tot de site en de toegang tot ondergrondse parking in verwerkt worden. De nieuwbouw bevindt zich zowel langs de randen van het projectgebied als in het binnengebied.

Burgemeester Dirk De fauw: “Mobiliteit en bereikbaarheid zijn zeer belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten. Op deze site is dit ook mee opgenomen in het project. Zo wordt er een ondergrondse parkeergarage gebouwd, die wordt ontsloten via de Boeveriestraat. Hierin komen voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen voor de toekomstige bewoners. Om de toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van het gebied optimaal te benutten, worden ook extra doorsteken voor voetgangers en fietsers gerealiseerd.”

Op het binnengebied wordt binnen de open ruimte maximaal groen ingeplant. Er komt ook speelruimte in de vorm van pleintjes en groenzones.

De site is ontworpen met duidelijke randen die telkens op hun context reageren. Grondgebonden woningen met een gevel aan de straat in de Boeveriestraat, grondgebonden woningen achter een tuinmuur aan de zuidzijde. De oostzijde aan het Albert-I-park wordt geconcipieerd als verlengde van de tuinmuur van het naastliggende klooster. De bebouwing staat op of achter de tuinmuur.

“Er wordt omzichtig omgesprongen met bebouwing ter hoogte van de kloostermuur met de Sint-Godelieveabdij om deze stilteplek te vrijwaren. De bebouwing is zo ingeplant dat er slechts heel beperkt zicht genomen wordt op de tuin van het voormalige klooster”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Meerwaarde voor de buurt

Het project biedt opportuniteiten voor de buurt. Er komt nieuw openbaar domein waar de buurt van zal kunnen genieten. Ook de nieuwe parking is een meerwaarde voor de omgeving.

Schepen Franky Demon: “De site zal opnieuw kunnen ademen door de herwonnen open ruimte en het extra groen. De doorsteken richting het Albert I-park en het fietspad zullen ook een meerwaarde zijn voor de omgeving. Als woonproject zal dit een nieuwe dynamiek teweegbrengen.”

De keuze valt op kwalitatief hoogstaande architectuur. Hiervoor werkten twee architectenbureaus samen aan één verhaal, maar toch met elk hun eigen accenten. Het ontwerp is van de hand van bureaus bildt en noA en zal de naam BOEVRIE krijgen. Het project wordt ontwikkeld door Baltisse en Steenoven.

De verkoop zal in het voorjaar van 2022 opgestart worden. Geïnteresseerden kunnen zich echter nu al inschrijven via www.boevrie.be om als eerste op de hoogte gehouden te worden.

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe