Brugse Radio

Waardevolle schenking verzameling Alain De Caluwé

De Brugse culturele instellingen kregen een erg fraaie schenking uit de collectie van wijlen Alain De Caluwé.

Voor het Stadsarchief omvat deze schenking een aanvulling van haar affichecollectie met maar liefst 2.500 stuks (nu in totaal 9.000 affiches). Daarnaast ook nog 250 aanplakbrieven-rouwberichten, een deel oude foto’s, vooral van Brugse gelegenheden waarop Alain De Caluwé aanwezig was, een aantal oude (eigendoms-)akten van een huis in de binnenstad en een aantal mappen over gemeenteraadsverkiezingen.

De Openbare Bibliotheek ziet haar Brugensia-collectie (dit zijn Brugse publicaties van na 1830) aangroeien met ongeveer duizend stuks. Hierbij gaat het voornamelijk om gelegenheidsdrukwerk van het Brugse culturele leven in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw, brochures m.b.t. de processies, lezingen, concerten, reisgidsen en beurzen. Vermeldenswaardig is ook een kleine collectie literaire tijdschriften waarin Brugse auteurs een belangrijke rol spelen, aangevuld met romans van Brugse auteurs en Brugse uitgeverijen.

Het Volkskundemuseum kon haar collecties aanvullen met wat huisraad, een oude muziekdoos, religieuze kaders en wat drukwerk.

De vzw Raakvlak kreeg een verzameling archeologische potscherven.

Ere-advocaat Alain De Caluwé (1932-2020) is vorig jaar op 88-jarige leeftijd overleden. Hij woonde in de Molenmeers en was in heel wat besturen actief zoals de Culturele Kring Sint-Anna en het Kantcentrum. Hij was de initiatiefnemer voor de heroprichting van ‘t Manneke uit de Mane. Als dichter en schrijver was hij ook actief in een aantal literaire verenigingen. Maar hij was daarenboven ook een verwoed verzamelaar van heel wat Brugs erfgoed. Dankzij zijn zoon Wieland De Caluwe hebben het Stads- en OCMW-archief, de Openbare Bibliotheek, het Volkskundemuseum en de vzw Raakvlak hun collecties kunnen aanvullen.

Foto: Kabinet Schepen Blontrock

Brugse Keppe

Brugse Keppe