Brugse Radio

Wijk Blijmare krijgt volledige heraanleg

Volgend voorjaar  start de heraanleg van de wijk Blijmare in Sint-Andries-Brugge. Deze drukbevolkte wijk is gelegen achter de Brugse gevangenis en naast het domein Koude Keuken. De verkaveling werd aangelegd in de zestiger jaren als uitbreiding van het toen flink groeiende Brugge. De werkzaamheden zijn dan ook noodzakelijk, indachtig dat een rioleringstelsel om de 50 jaar vernieuwd dient te worden. En na een routinecontrole bleek ook dat de riolering in de wijk in slechte staat verkeert. Ze ligt op de meeste plaatsen onder het voetpad en dat vertoont inmiddels her en der verzakkingen. De ingrijpende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in zeven fasen en vinden plaats in de Iepenlaan, de Rodebeukendreef, de Eikenlaan, de Knotwilgenlaan, de Meiboomlaan, Ter Zale, Ter Lucht, een stuk van de Hogeweg en een stuk van de Sint-Hubertuslaan. In totaal wordt méér dan 3 kilometer openbare weg vernieuwd. De voorbereidende nutswerkzaamheden starten na het bouuwverlof, op 4 augustus. “Bedoeling is dat nà de werkzaamheden, vermoedelijk tegen zomer 2023, de bewoners kunnen genieten van een volledig nieuwe, veilige en toegankelijke wijk”, alsdus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Ze voegt er nog aan toe dat de werken op zo’n 7.200.000 euro geraamd worden waarvan circa 2.600.000 euro ten laste zal zijn van Stad Brugge. (FT)

Foto: Brugse Radio

Brugse Keppe

Brugse Keppe