Brugse Radio

Eerste Circulair Festival in Brugge

Schepen Minou Esquenet, verantwoordelijk voor Klimaat en Energie: “Met het klimaatplan BruggeNaarMorgen hebben we in aantal grote ambitieuze klimaatdoelen geformuleerd waar we met alle Bruggelingen, organisaties en bedrijven werk van maken.

Een van deze ambitieuze doelstellingen is om van Brugge een meer circulaire stad te maken. Bij een circulaire economie wordt er zo weinig mogelijk energie en grondstoffen gebruikt en wordt afval maximaal vermeden. Net zoals in de natuur worden ‘afvalstromen- en energiestromen’ zoveel als mogelijk terug ingezet als grondstoffen. Willen we onze mondiale klimaatdoelen halen, dan zal onze economie steeds meer op een circulaire leest geschoeid moeten worden, want zo kunnen we veel efficiënter omgaan met energie en materialen en grondstoffen.

Er werd in 2022 met een 40-tal betrokkenen uit Brugse bedrijfsleven, Brugse organisaties, Brugse kennisinstellingen en stadsdiensten gewerkt aan een visie Brugge circulaire stad. Deze visie geeft richting aan de volgende stappen die we als Stad moeten zetten om meer circulair te worden en dat kan gemakkelijker dan we dachten. Heel wat bedrijven zitten al op het spoor naar een meer circulaire manier van produceren, met minder afval en minder energie. Een van de koplopers is ongetwijfeld Verimpex, die van vliegtuigbanden onverslijtbare deurmatten maakt. Ook in de voedingsindustrie is er het mooie voorbeeld van MOWI die samen met sociale economiebedrijven de Brugse zalmkroket heeft bedacht. Die is gemaakt uit zalmresten die anders verloren gingen. Zo wordt nieuwe circulaire economie ook gelinkt aan sociale tewerkstelling.

Ook Stad Brugge denkt steeds meer circulair: zo gaan we voor de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Lissewege maximaal gebruikmaken van circulaire bouwprincipes, zodat het gebouw in een latere fase zoveel als mogelijk hergebruikt kan worden. Ook onze afvalverwerker IVBO wordt steeds meer een circulair knooppunt: alle gesorteerde producten worden terug in de kringloop gebracht en hergebruikt. Zo hebben we het volume restafval in de laatste jaren heel hard kunnen terugdringen: goed voor mens, milieu en economie.

Ook de Bruggelingen willen we duidelijker maken wat een circulaire economie nu eigenlijk is en hoe je daar ook vandaag zelf al toe kan bijdragen.

We zijn dan ook zeer blij dat we samen met Republiek en Avansa een eerste circulair festival kunnen organiseren. Dit evenement in het weekend van 27, 28 en 29 januari moet een podium bieden om Brugse circulaire initiatieven in de kijker te zetten. Tegelijk moet het aan Bruggelingen duidelijk maken wat circulaire economie is en hoe je daar als Bruggeling zelf toe kan bijdragen.  Ik geef graag het woord aan Ellen en Lobke om het programma toe te lichten.”

Avansa regio Brugge en De Republiek willen Bruggelingen sensibiliseren en het thema circulaire economie meer op de kaart zetten met een eerste Circulair Festival, in samenwerking met Stad Brugge.

Heel wat (jonge) makers en bedrijven in Brugge gaan vandaag al enthousiast aan de slag met circulariteit. Ze zetten in op hergebruik, herstel, deelgebruik, circulaire productontwikkeling of recyclage. Avansa regio Brugge en De Republiek werken al jaren rond het thema duurzaamheid en slaan de handen in elkaar voor het organiseren van een eerste Circulair Festival.

Het doel van dit festival is om circulaire economie nog meer bekend te maken bij Bruggelingen en om een forum te bieden aan bedrijven/organisaties/projecten die circulair werken.

Circulaire economie is als thema ook opgenomen in het Brugse Klimaatplan en de Stad zet via het project ‘Circular Hub Brugge’ ook actief in op dit thema. Het is dan ook een logische partner.

Van 27 tot 29 januari 2023 kun je je vanuit uitvalsbasis Korf (Naaldenstraat 4) helemaal onderdompelen in het thema:

* Op vrijdag 27 januari voorzien we een bedrijfsbezoek aan het logistiek centrum van Kringwinkel ‘t rad en aan het Brugse bedrijf Verimpex. ‘s Avonds is er, bij wijze van festivalopening, een Pecha Kucha in de Biekorfzaal. Na een inleiding door Isabelle Vanhoutte, auteur van het ‘Handboek voor de Circulaire Economie – een ABC’, worden verschillende inspirerende circulaire projecten uit regio Brugge kort voorgesteld.

* Op zaterdag 28 januari organiseren we verschillende workshops met plastic reststromen, gered fruit, oude kledingstukken en circulaire stadslandbouw-producten. Je kan circulair lunchen in ‘t Paradijs, er is een Repair Café in Sint-Pieters en we sluiten de dag af met een Turbo-avond waarop Britt Buseyne van de podcast Sustainababbels drie jonge, circulaire starters interviewt.

* Op zondag 29 januari starten we met een lezing over ‘Product as a Service’ door Rogier De Langhe. In de namiddag kun je meegaan op fietstocht langs circulaire makers en stelt De Batterie hun circulaire project Bouwstof voor.

* Festivalhub Korf is doorlopend open voor een drankje, circulaire inspiratie of een demo. Ook de vitrine-expo RESTafette van de Handmade in Bruggemakers is tijdens het hele weekend en erna te bekijken!

Circulair Festival Brugge is een project van Avansa regio Brugge, De Republiek, Circular Hub Brugge en BruggeNaarMorgen.

Schepen van Werk en Ondernemen én Voorzitter van Mintus Pablo Annys: “Met het Circulair Festival Brugge willen we ook ons imago als ondernemende en duurzame stad opnieuw versterken. Brugge neemt een trekkersrol op en streeft hierin naar het stimuleren van innovatie en het aanbieden van kansen, ook voor onze ondernemers bij die noodzakelijke switch naar een duurzamere economie.

Kom tijdens het Circulair Festival Brugge ontdekken wat circulair ondernemen precies kan inhouden en leer een waaier aan good practices kennen. Heel wat lokale ondernemers waagden namelijk al de sprong en kozen ervoor om op de circulaire trein te springen.

Ook de startende ondernemers laten we niet in de kou staan. We willen hun via het Kickstart-traject laten kennismaken met en hun begeleiden in het succesvol schakelen naar circulaire businessmodellen en technologie.

Onze stad is klaar voor de transitie. Een mooi voorbeeld hiervan is de lancering van de Circular Hub Brugge eind 2021 (www.circularhubbrugge.be), het netwerk- en experimenteerplatform voor sociaal-circulaire samenwerking in de Brugse regio. Dit platform is ondertussen twee jaar actief en heeft al heel wat mooie resultaten opgeleverd, waaronder een sterk netwerk tussen bedrijven en sociale economie om circulaire economie te combineren met sociale tewerkstelling.

We zijn alvast zeer blij met dit eerste Circulaire Festival en hopen dat dit kan uitgroeien tot een jaarlijkse festival om Brugge als circulaire stad steeds beter op de kaart te zetten.”

Meer info en het volledige programma op: www.circulairfestivalbrugge.be, info@avansa-brugge.be of 050 33 01 12

Brugse Keppe

Brugse Keppe