Brugse Radio

Stad beloont mooiste Kerstversiering

Stad Brugge nam dit jaar verschillende initiatieven om de publieke ruimte in Brugge onder te dompelen in een warme kerstsfeer. Denk maar aan onder meer de sfeervolle kerstverlichting, de honderden kerstbomen in de handelsstraten, pleinen en parken en de lichtbelevingswandeling Wintergloed.

Ook heel wat Bruggelingen dragen met het versieren van de gevel van hun handelspand of woning hun steentje bij aan de warme kerstsfeer, dit zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten. Stad Brugge organiseert de wedstrijd ‘Mooiste kerstversiering’ voor alle inwoners.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Met deze wedstrijd willen we de mooiste kerstversiering belonen met passende prijzen. Iedereen die in Brugge woont, kan deelnemen. Dat doe je door uiterlijk donderdag 23 december 2021 één of meerdere foto’s van je versierde gevel te sturen naar het mailadres openbaardomein@brugge.be. Uit de inzendingen selecteert een jury de winnaars. De eerste prijs bedraagt 1.000 euro, de tweede 500 euro en de derde 250 euro. De winnaars worden op vrijdag 24 december 2021 bekendgemaakt. Spoedig je kandidatuur indienen is dus de boodschap.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe