Brugse Radio

Verdere ontharding Brugse binnenstad

Brugge zet fors in op het ontharden van het openbaar domein. Elke kans wordt aangegrepen om verharding te transformeren naar groen. In 2023 zal Stad Brugge meer dan 40.000 m² ontharden. “Ook in het Brugse stadscentrum zetten we volop in op ontharden en vergroenen: in 2023 plannen we om op 14 plaatsen, zo’n 4.094,82 m² groen en levendig te maken. Natuur, groen en bomen zijn onze natuurlijke airco’s en een manier om het hitte-eiland-effect in de stad tegen te gaan”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Dit jaar nemen we ook deel aan het VK Tegelwippen!”

Belang van groene plekjes middenin de stad

Middenin een stad zijn groene plekjes, waar je even kunt ontspannen of samenkomen, belangrijk. Daarnaast zorgt groen voor verkoeling. Zeker in steden is dat van belang, aangezien de temperatuur in stedelijke gebieden een stuk hoger ligt dan in niet-stedelijke gebieden. Groen dempt het hitte-eilandeffect en zorgt voor afkoeling. Verharde oppervlakten daarentegen absorberen warmte en stralen het opnieuw uit. “Op diverse plaatsen in het Brugse stadscentrum wordt daarom zoveel mogelijk verharding weggehaald en groen toegevoegd”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Meer groen zorgt ervoor dat de stad waterrobuuster wordt: het regenwater kan beter doordringen in de bodem waardoor er minder wateroverlast is en het grondwaterpeil verder aangevuld wordt.

Een groene omgeving nodigt bovendien uit om naar buiten te komen, waardoor mensen meer gaan bewegen. In een groene omgeving is het aangenaam om te wandelen of sporten. “Door vaker naar buiten te gaan, komen buurtbewoners meer met elkaar in contact. Groene plekjes zijn daarom de ideale plaatsen om mensen te ontmoeten. Een omgeving met meer groen verbetert de productiviteit en zorgt voor minder stress”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Wat werd deze legislatuur al gerealiseerd in de binnenstad?

Verschillende Vlaamse steden zijn tijdens de middeleeuwen ontstaan. Er ligt veel steen, wat weinig ruimte voor groen laat. “Brugge is ook een middeleeuwse stad, in de binnenstad is veel ruimte verhard. Toch wordt volop onderzocht waar mogelijks onthard en vergroend kan worden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

In 2019, 2020, 2021 en 2022 werden op 25 plaatsen in de binnenstad onthardingen uitgevoerd.

 • ’t Zand (103 m²)
 • Woensdagmarkt (55 m²)
 • Sint-Jansplein – middenplein (35 m²)
 • Sint–Jansplein (4 m²)
 • Sint-Jansplein (5 m²)
 • Riddersstraat (7 m²)
 • Professor Dr. J. Sebrechtsstraat (90 m²)
 • Mallebergplaats (5 m²)
 • Achiel van Ackerplaats (40 m²)
 • Walweinstraat (7 m²)
 • Biskajersplein (25 m²)
 • Stationsplein (kiss & ride) (125 m²)
 • Smedenstraat (15 m²)
 • Langestraat ter hoogte van Bepaumestraat (8 m²)
 • Bushalte Langestraat (10 m²)
 • Laad- en loszone Langestraat (Predikherenstraat) (10 m²)
 • Zilverpand (25 m²)
 • Kraanplein (30 m²)
 • Leeuwstraat (15 m²)
 • Houtkaai (15 m²)
 • Hoogstraat (8 m² + 2 m²)
 • Calvariebergstraat (461 m²)
 • Stijn Streuvelstraat/Peperstraat (15 m²)
 • Ganzenstraat (13,2 m²)
 • Hoogstraat (ter hoogte van Molenbrug en Kelkstraat) (15 m²)
 • Steenstraat (55 m²)

Wat staat in 2023 op de planning in de binnenstad?

In 2023 wordt 4.094,82 m² aan verharding opgebroken op 14 plaatsen.

Al uitgevoerd (648,82 m²) op acht plaatsen:

 • Augustijnenrei (122 m²)
 • Sint-Maartensplein (40 m²)
 • Mariastraat (28,22 m²)
 • Sentillenhof (180 m²)
 • Sint-Salvator (130 m²)
 • Sint-Claradreef (16 m²)
 • Pandreitje/Diamantslijpersstraat (80 m²)
 • Oosterlingenplein (52,6 m²)

Gepland in 2023 (3.446 m²) op zes plaatsen:

 • Niklaas Desparsstraat (20 m²)
 • Zuidzandstraat (40 m²)
 • Langerei (tussen Carmersburg & Kadaster) (10 m²)
 • Scheepsdalelaan (350 m²)
 • Guide Gezelleplein (220 m²)
 • Christus-Koning: Filips de Goedelaan, Karel De Stoutelaan & Zeger Van Maelelaan (2.806 m²)

Op de planning deze legislatuur (415 m²):

 • Jan van Eyckplein (5 m²)
 • Vestibuleplein/Bargebrug (400 m²)
 • Kraanplein (10 m²)
 • Verschillende locaties worden verder onderzocht.

VK Tegelwippen: onthardingen over heel Brugge

Tussen 21 maart en 31 oktober 2023 wordt in Vlaanderen het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen gehouden. Steden en gemeenten nemen het tegen elkaar op om het meeste tegels te wippen. Ook Stad Brugge neemt dit jaar deel. “In 2023 plannen we om op het Brugse openbaar domein meer dan vier hectare overbodige verharde ondergrond weg te halen. Ik ben ambitieus om verschillende verharde plaatsen in de stad om te toveren tot rustgevende, groene plekjes voor de inwoners”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Draag je steentje bij via ‘BreekUit’

Niet enkel grote onthardingen zijn belangrijk, elke m² telt. “Daarom roepen we alle inwoners van Brugge op om mee te helpen door tegels te wippen in de eigen (voor)tuin. Deze legislatuur hebben we al verschillende initiatieven opgezet waarbij de Bruggelingen kunnen meehelpen aan het groener maken van de stad. Via het project ‘BreekUit’ steunen we als stadsbestuur Bruggelingen die meer groen rond hun woning brengen. De Stad geeft een toelage voor wie verharde oppervlaktes in de voortuin of op het terras uitbreekt en beplant,” zegt burgemeester Dirk De fauw.

Andere stadsinitiatieven zoals het aanvragen van een gevelplant, waarbij de Stad gratis een plantvakje komt aanmaken of het aanvragen van een gratis boom in de voortuin, op het openbaar domein of op de schoolomgeving, helpen mee aan het vergroenen van de omgeving.

Meer info

https://www.brugge.be/ik-wil-een-boom

https://www.brugge.be/gevelplant

https://www.brugge.be/breekuit

Foto©Persdienst Stad Brugge

Brugse Keppe

Brugse Keppe